„V současné době nám jde opravdu o tu nejnutnější opravu, aby se nezřítil strop,” vysvětlil důvod oprav starosta Budišova Petr Piňos. „Víc jak pětadvacet let se v kapli nic nedělalo, a je to znát. Hrozí zřícení stropu, který je doslova v havarijním stavu. Základní investice, kterou jsme schopni v současné době uvolnit je 300 tisíc korun. Na kolik by přišla celková rekonstrukce, nemohu v současné době odhadnout,” připustil starosta.

První zmínka o osadě v okolí Budišova pochází z roku 1104 a v roce 1115 se o stejném místě zmiňuje i Kosmova kronika. V průběhu století se na panství vystřídalo hned několik majitelů. Až na počátku 18. století získává panství rodina Paarů a začíná přestavba na barokní sídlo. Podle informací z webových stránek městyse Budišov byl strop kaple svaté Anny vyzdoben obrazem malíře Petra Brandla, jež patří spolu s Karlem Škrétou k malířům vrcholného baroka. Obraz však před léty ze stropu spadl.

„Kroky, které v tomto směru podnikáme, děláme z důvodu toho, aby jsme mohli pozvat odborníky, kteří by nám pomohli s projektem na záchranu kaple. Na její rekonstrukci nemáme dost peněz. Rádi bychom do budoucna získali dotace,” uzavřel budišovský starosta.