Ke zbourání zdi se přiklonili úředníci pro památkovou péči budějovického městského úřadu. Vozovku v místě by díky tomu bylo možné rozšířit a doplnit chodník. „Současná silnice nesplňuje šířkové normy pro dva pruhy, natož aby tam bylo bezpečno pro chodce," řekl starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.

Na záměr města brzy zareagovala řada obyvatel a proti zbourání zdi se postavili. Písemnou připomínku zaslali radnici manželé Lenka a Petr Jičínští. „Jednalo by se o nenahraditelnou ztrátu, ba neváhali bychom zbourání zdi označit za kulturní zločin," napsali ve svém vyjádření. „Park, který postupně vznikal patrně už někdy od druhé poloviny sedmnáctého století, tvoří jeden celek a zeď jej už několik set let ohraničuje. Budějovice zrovna neoplývají množstvím historických památek, bylo by tristní, kdybychom odstraňovali další z těch nemnoha," doplnili.

Zatímco úředníci památkové péče z budějovického městského úřadu zbourání zdi doporučili, proti se postavil Národní památkový ústav, konkrétně jeho pracoviště v Telči.

NPÚ: Zeď dotváří historický půdorys

I když zeď u dolního parku není sama o sobě památkou, dotváří podle Národního památkového ústavu historický půdorys města a tamní památkovou zónu.

„Z hlediska odborné organizace státní památkové péče považujeme navrhované rozšíření komunikace s chodníkem směrem do parcely bývalého zámeckého parku za nepatřičný zásah. Je zcela v rozporu s původní a dodnes uchovanou historickou zástavbou města," vysvětlila vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště památkového ústavu Jana Musilová. „Sama ohradní zeď je autentickým prvkem, který musí být zachován. Nelze ji zbourat nebo její stavbu suplovat jiným ohrazením," zdůraznila.

Budějovičtí úředníci se však i po zamítavém stanovisku státních památkářů snažili prosadit svou a dál usilovali o bourání. Památkáři z Telče to považují za bezprecedentní akt, který není v souladu s právními předpisy. Telčští památkáři proto podali podnět k přezkumu jednání budějovických památkářů. Jim nadřízený odbor krajského úřadu zatím nerozhodl.

Ještě než se tak stane, ozvali se proti zbourání zdi kromě manželů Jičínských také další lidé z Moravských Budějovic a společně sepsali petici, která již dorazila na radnici.

Starosta Vlastimil Bařinka existenci petice potvrdil, zároveň by ale rád situaci uklidnil. „Nechtěli jsme tam místo zdi dát pletivo, ale opravdu hezký moderní plot. To byla navíc pouze jedna z variant, která není konečná, a o žádné ještě není definitivně rozhodnuto," mínil.

Úředníci prý nejsou nezávislí

Kromě nesouhlasu se zbouráním zdi se manželé Lenka a Petr Jičínští opřeli i do úředníků městského úřadu, kteří zbourání zdi prosazují. Podle nich nemohou být při svém rozhodování nezávislí. „V případě městských stavebních akcí je takový pracovník jako zaměstnanec investora nutně v evidentním střetu zájmů a jeho rozhodování nemůže být nezávislé," doplnili jedni z kritiků bourání.

Národní památkový ústav nejenže takovou variantu odmítl, ale navrhl jinou: vytvoření chodníku z vnitřní strany parku, kde by ve spodní jižní části zámecké zdi byl proražen nový vstup do parku. Historická zeď by tím zůstala zachována a zároveň by byla zajištěna bezpečnost chodců.

Na nebezpečí pro chodce v Tyršových sadech upozornili radnici tamní obyvatelé. Vytvořením chodníku uvnitř parku by se riziko srážky osob s auty eliminovalo, nadále by však hrozila kolize vozidel.

Vozovka by totiž nesplňovala parametry dvouproudé komunikace, což neplatí ani teď. Ulice nicméně nyní pro oba směry slouží, i když to tamním podnikatelům činí potíže. „Když nebyl a není žalobce, není ani soudce. Teď to ale chceme dát do pořádku. Kromě zbourání zdi a rozšíření silnice se zabýváme i variantou zjednosměrnění ulice. Bez povolení policie to ale udělat nemůžeme. Čekáme na ně a věřím, že nám to bude povoleno," podotkl Vlastimil Bařinka.

Pokud k tomu dá policejní inženýr souhlasné stanovisko, měla by historická zeď podle budějovického starosty zůstat stát.