Podnět k tomu dal nově vytvořený návrh vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích ve městě. Ten byl zpracován na základě četných požadavků zastupitelů, že taková vyhláška ve městě chybí.


„Nebylo to zamítnuto, ale bylo to odročeno, protože se zastupitelé nemohli dohodnout, kde bude zákaz konzumace alkoholu platit. Rozhodli se, že si jednotlivá místa, na která by se vyhláška vztahovala, musí ještě promyslet a probrat, kde by to bylo dobré a kde ne,“ objasnil moravskobudějovický starosta Vlastimil Bařinka důvody, proč k rozhodnutí přijmout či nepřijmout vyhlášku nakonec nedošlo.


Strážníci by ji přivítali


„Vyhláška by tu měla být v každém případě. Protože vandalismus, který jsme tu řešili, byl takřka ve všech případech z důsledku požívání alkoholu. Od začátku roku tu vandalové poničili vývěsní skříňky, dokonce i okna u městského úřadu a dvě výkladní skříně,“ popsal situaci strážník moravskobudějovické městské policie Zdeněk Forman.


Zdejší městská policie prováděla ve spolupráci s Policií ČR za poslední tři měsíce zhruba každý druhý týden namátkové kontroly u mladistvých. Jen ve třech případech byl dechovou zkouškou prokázán alkohol.


„Děláme namátkové kontroly v průběhu celé noci, nejde o pravidelnou hodinu, časy střídáme, abychom vše lépe zmapovali,“ líčil Forman.


Vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech zpracovala radnice na základě platných vyhlášek z okolních měst. Zda, je skutečně potřebná, se Bařinka zamýšlel: „Pro to, co se tady děje, ohledně zdejší mládeže, to potřebné je. Mám z toho ale smíšený pocit. Neříkám, že bychom to nezakázali u škol a parků, ale mnohé věci je potřeba ještě zvážit.“


Problém by mohl vyvstat například při konzumaci alkoholu příznivci, co vyjdou z autobusu na zdejší fotbalový zápas, sporným místem jsou předzahrádky restaurací. „Tvrdší přístup naší policie a státní policie k výrostkům, kteří tu dělají nepořádek, by byl přínosem. A hlavně, kdyby restauratéři nepodávali alkohol mladistvým. Chápu, že potřebují tržby, ale podávat alkohol šestnáctiletým nebo mladším, je podle mne velice špatné,“ namítá Bařinka.
Skeptičtí k nové vyhlášce jsou občané. „Myslím, že vyhláška nic neřeší, konzumenti se přesunou o kousek dál. Nevidím v tom přínos,“ řekl Miroslav Kratochvíl z Budějovic.


Kamerový systém už dlouho chybí


Jak eliminovat vandalismus z důsledku požívání alkoholu v ulicích města, naznačil strážník Forman: „Hodně by pomohl kamerový systém. Ten tu ve městě už dlouho chybí. Kdyby tu byl, mohla by být naše hlídka během chvíle na místě.“