„V České republice nyní najdeme necelé 4000 veřejných telefonních automatů, z toho jich je 415 v Kraji Vysočina. V rámci takzvané Universální služby provozujeme telefonní automaty v obcích do 400 obyvatel a tam, kde není dostatečně silný mobilní signál. Takových automatů je nyní zhruba 2600 napříč republikou,“ uvedla.

„Od příštího roku bude tato povinnost platit v obcích do 200 obyvatel – takových budek bude napříč republikou 1 150, z toho zhruba 250 v kraji Vysočina. Telefonní budky tak nezmizí úplně,“ řekla s tím, že většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak postupně ztrácí svůj smysl – využití automatů každým rokem výrazně klesá, z řady z nich lidé volají méně než jednou za měsíc. 

„Proto ke konci letošního roku provoz ostatních veřejných telefonních automatů mimo Universální službu ukončíme. Snižování počtu je v dnešní době, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon a budku má pouze jako náhradní řešení v případě, že ho ztratí nebo se mu vybije, poměrně přirozené - v loňském roce bylo na území celé republiky zrušeno více než dva tisíce automatů,“ vypočítala.

Budka chybět nebude

Jednou z vesnic, kam nyní přišel od O2 dopis s informací o rušení telefonní budky s automatem, je například Bohdalec na Žďársku, kde žije 280 obyvatel. „Na zastupitelstvu jsem se o rušení veřejného telefonního automatu zmínil. Nijak se kolem toho nediskutovalo, nevzbudilo to emoce. Ani nevím, jak byl veřejný automat u nás bylo využívaný. Tipl bych si, že téměř nulově,“ konstatoval bohdalecký starosta Ondřej Vencálek. „Dnes má pomalu každý důchodce mobil, viz můj tchán, je mu přes 70 let a v pohodě umí s mobilním telefonem zacházet,“ poznamenal.

Podobně hovoří Miroslav Lev, starosta Šimanova na Jihlavsku, kde žije 207 obyvatel. „Je to mizivě využívaná služba, která obci nechybí,“ sdělil.

Knihobudky

Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou podle mluvčí O2 dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Výnosy z volání tak ani zdaleka nepokrývají náklady na údržbu.

Rušení telefonních budek má tři fáze – vypnutí přístroje, jeho následné odstranění a poté demontáž kabiny. U zrušených budek dochází k ekologické likvidaci. „Spolupracujeme také s projektem Knihobudky, kdy se z nevyužívaných budek stávají malé veřejné knihovny. Tento projekt vznikl za pomoci naší firemní Nadace O2. Mapu Knihobudek najdete zde: http://www.knihobudka.cz/mapa/,“ přiblížila mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

I v Bohdalově nabídku na odkup telefonní budky a možnost zřídit si knihobudku dostali. „Jsme malá ves, máme svou obecní knihovnu, pohyb je u nás minimální, knihobudka by byla zbytečnost. Hodí se to spíš do exponovanější lokality,“ je přesvědčený tamní starosta Vencálek.

Co když mobil selže?

Telefonní budky zanedlouho zmizí například z Karlova náměstí v Třebíči nebo z některých třebíčských prostranství. Nelíbí se to čtenáři Deníku Rostislavu Novákovi. „Když jsem se šel projít městem, nestačil jsem se divit. Jediná telefonní budka na Karlově náměstí byla bez telefonního přístroje. Asi jej někdo ukradl, pomyslel jsem si a šel jsem dál. Ani další na Komenského náměstí neobsahovala příslušenství, které by člověk třeba v nouzi mohl využít,“ podotkl rozpačitě Novák.

Chápe argument O2 ohledně vandalismu. „Ale tato firma by naopak měla chápat i argumenty prostých lidí, kteří mobil nemají. Proč by měli doplácet na debilní vandaly tím, že si nebudou v případě potřeby moci přivolat ani záchrannou službu? Navíc celé náměstí je pokryto kamerovým systémem, který nepřetržitě monitoruje pracoviště městské policie, která vandaly určitě zaregistruje a zajistí, aby způsobené škody nahradili,“ poznamenal Rostislav Novák.

Myslí si, že právě v menších obcích jsou mobilními telefony vybaveni všichni, kteří mají důvod někam volat. V téměř čtyřicetitisícovém městě jako je Třebíč, se podle jeho názoru bezesporu najdou lidé, kteří mobil nemají a třeba jej ani nechtějí. „Protože ho většinou nepotřebují. Apeluji proto na firmu O2, aby ponechala alespoň jeden telefonní automat v každé městské čtvrti. Vždyť i mobil může někdy selhat, když mu dojde šťáva!“ Zdůrazňuje Novák.

Nouze? Spíš požádají o mobil v okolí

Na to Lucie Jungmannová odpověděla, že z budek, o nichž hovoří Rostislav Novák, byl přístroj již odebrán a v následujících týdnech dojde i k odstranění budek samotných.

"Z většiny těchto veřejných automatů proběhnou jednotky hovorů měsíčně, z toho jsou některé pouze servisní, kdy technik ověřuje funkčnost přístroje. Volání na tísňové linky tvoří necelá tři procenta hovorů. Je to pravděpodobně proto, že v nouzových situacích lidé o přivolání pomoci spíše požádají někoho v okolí, než aby sháněli nejbližší telefonní budku,“ dodala.

Nejvíce telefonních budek bylo na území celé České republiky na přelomu tisíciletí – zhruba 30 tisíc. S rostoucí oblibou mobilních telefonů tato služba postupně ustoupila do pozadí. Souvisí s tím i čím dál lepší pokrytí území Česka signálem, díky čemuž je už jen minimum obcí, odkud se lze obtížně dovolat z mobilu.