První přednáška se ale bude týkat vzdálenější země, konkrétně Bolívie. Vyprávět o ní budou cestovatelé manželé Pliskovi.

O dva týdny později se už zájemci budou moci těšit na povídání o místních zajímavostech. Jan Roleček z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně se pokusí přiblížit Živou přírodu údolí Oslavy a Chvojnice, jak nazval svou přednášku.

Přednáškový jarní cyklus zakončí 3. května Vlastislav Káňa povídáním na téma Několik podob dnešní speleologie.

Na celkem pět přednášek bude možné zamířit do sedlárny třebíčského zámku. Všechny budou zdarma.