„Střechy jsou na tom nejhůř. Nečistily se snad dvacet let a rýny tomu odpovídají. Je v nich obrovské množství hlíny, nánosů křidlic, rostou tam stromy a trsy trávy,“ upřesnil kastelán. Děravými střechami zatéká do rozpadajících se krovů.


Aby se zámek nerozpadl


Dřevomorka léty postoupila ze střech do stěn. „Houba prorostla do míst, kde už žádné dřevo není. Dostala se do kamenných kleneb a postupuje dolů,“ doplnil Tomáš Hartman. Na nádvoří leží hromada čerstvě vynesené suti ze zámecké jídelny. Strop se tam propadl před deseti lety. Pomáhat chodí místní obyvatelé. Pomoc přislíbili lidé z hnutí Brontosaurus, kteří přijedou v září.


Není rozhodnuto


Kastelána Tomáše Hartmana zaměstnává společnost Opus Moraviae, zřízená k obnově brtnického zámku uskupením Archatt Památky Třebíč. Podle předsedy správní rady Opus Moraviae Petra Řehořky by brtnický zámek potřeboval injekci kolem 50 milionů korun, aby zastavila chátrání objektu. Za 200 milionů by se dal uvést do velmi slušného stavu.


„Bohužel nemůžeme čerpat na opravy a rekonstrukce z fondů a dotací žádné peníze, protože není vyřešeno vlastnictví zámku,“ připomněl kastelán. Před rokem přešel zámek rozhodnutím soudu z majetku Nadace Svébyt do vlastnictví Stavebního bytového družstva Svébyt v likvidaci. Zřizovatel Nadace Svébyt podal dovolání k nejvyššímu soudu.