Poetický název publikace, která vznikala několik posledních let, Zlatonosná říčka Brtnice odkazuje na dětství hlavní autora Ladislava Diviše. „Rád na ten kraj vzpomínám. Narodil jsem se v Kněžicích a v okolí prožil dětství,“ podotkl.

Kniha volně navazuje na dřívější dílo od stejného autora, Paměti Kněžic. Nová publikace popisuje cestu řeky Brtnice, lidově nazývané Brtnička, od pramenu u hory Mařenka, přes její přítoky a rybníky, které napájí, až k soutoku s Jihlavou.

Autoři na řadě barevných fotografií i textem přibližují flóru i faunu tamní přírody, architekturu obcí, kterými řeka protéká, hrad Rokštejn a také osobnosti, jejichž tváře se ve vodě Brtnice kdysi odrážely. „Vracíme se také do dob minulých a více než čtyřiceti pověstmi dokreslujeme charakter řeky,“ doplnil Ladislav Diviš, bývalý středoškolský učitel českého jazyka a tělocviku. „Kdo po sobě nic písemného nezanechá, jako by nežil,“ usmál se.

Důležitou částí knihy je dávná minulost řeky, o které se podařilo získat zajímavé poznatky z četných archeologických nálezů. Ty dokládají, že Brtnička měla lidské sousedy už v neolitu, tedy nejméně před sedmi tisíci lety.

Publikace také připomíná bohatství řeky. V minulých stoletích totiž byla významným zdrojem hledačů zlata. Proto kniha ve svém názvu odkazuje právě na drahý kov.

Pestré knižní dílo vychází díky podpoře fondu Kraje Vysočina a v rámci Edice Vysočina. Autor ji osobně představí ve středu 21. června v 17 hodin v knihkupectví Trojan na Karlově náměstí v Třebíči.