Na základě zájmu veřejnosti se informace nyní dostala jednak na obecní úřad Třesova, v jehož katastru se lokalita Lavičky nachází. A rovněž na odbory stavební a životního prostředí náměšťské radnice, pod jejichž správu Třesov spadá. Úředníci se v pondělí na Lavičky vypravili a veškeré práce s okamžitou platností zastavili. Věc jde do správního řízení.

Pozemek o rozloze okolo dvou tisíc a sedmi set metrů čtverečních, na němž se pohybují stavební stroje, letos na jaře koupili na poloviny dva noví majitelé z Brněnska. Deníku se podařilo jednoho z nich, Tomáše Holoubka, telefonicky kontaktovat. Na dotaz, co na pozemku plánuje a jak situaci aktuálně vnímá, nereagoval a telefonní hovor ukončil.

Městský park - Moravské Budějovice. Stávající stav – letecký snímek.
VIDEO: Prolétnout se opraveným parkem. To nabízí vizualizace

Místostarosta Třesova Jiří Veselý uvedl, že nové majitele pozemku nezná, nikdy se s nimi nepotkal. „Moc se mi nelíbí, co se na Lavičkách děje. Byl jsem se tam podívat. Dozvěděl jsem se o všem až minulý týden, za námi na úřadě ale kvůli stavbě nikdo nebyl. Co přesně tam má být, vůbec netuším,“ konstatoval.

Podle územního plánu Třesova jsou Lavičky určené k rekreaci, k letním táborům. „K předpokládanému budoucímu využití území vydává v průběhu stavebního řízení svoje stanovisko mimo jiné obec Třesov. Je třeba zdůraznit, že obec je neopominutelným účastníkem stavebního řízení. Takže v případě nesouhlasu obce, popřípadě v rozporu stavebního záměru s územním plánem, může teoreticky dojít k odstranění černé stavby a uvedení území do původního stavu,“ poznamenal odborník na stavební zákon, který si přál zůstat v anonymitě, redakce jeho jméno zná.

Správní řízení

Úředníci na radnici v Náměšti nad Oslavou nevědí, co se má na Lavičkách dělat, protože stavebníci nepožádali o stavební povolení.

„Udělali jsme místní šetření za účasti jednoho ze stavebníků. Při tom jsme zastavili práce a domluvili jsme se na stavebním dohledu, který bude za účasti všech účastníků dotčených orgánů. Do té doby se tam nic dělat nebude,“ uvedl Jaromír Žouželka, vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje v Náměšti nad Oslavou.

„Na místě nebyl předložen žádný dokument o stavebním povolení. A nejsme si vědomi, že bychom jakýmkoli způsobem tyto práce povolovali. Podle zákona nad tři sta metrů terénních úprav mělo být stavební povolení. Je to ve správním řízení, další informace náš odbor poskytovat nebude,“ dodal.

Výstava Osm devítek u příležitosti oslav 30. výročí Sametové revoluce.
V moravskobudějovickém archivu představují osudové devítky

Vedoucí odboru životního prostředí z Náměště Tomáš Sedláček potvrdil, že i jeho úředníci byli při tom, když stavebníci dostali příkaz veškeré práce hned zastavit.

„Nesmí se tam od nynějška nic dít a stav potrvá nejméně řadu týdnů v souvislosti se všemi úředními postupy, které se vzniklé situace týkají. Bude stanovený státní stavební dozor. Není vyloučeno, že se případem začne zabývat Česká inspekce životního prostředí, ale jsme na začátku, nechci předjímat,“ uvedl. Území není podle jeho slov nijak zvlášť chráněno. „Ovšem nedaleko je biokoridor, který spadá do kompetence krajského úřadu, jenž si takové lokality hlídá,“ sdělil.

Podle úvodních informací, které má, se rozsáhlé zemní práce mohly dotknout některého sousedního pozemku jiného majitele. „To ale prověří až zaměření GPS na místě, takže ani v této věci nepředjímejme,“ konstatoval Sedláček.

Z okolních parcel jedna patří obci Třesov, k dalšímu lesnímu pozemku má vlastnické právo jednadvacet obcí a u vodní nádrže figuruje společnost ČEZ.

Ráj trampů

Situaci na Lavičkách rozmrzele sleduje například Zdeněk Prukner z Třebíče. O lokalitě si zjistil její historii, dávnou i novodobou. „V pozdním paleolitu a mezolitu zde přebývali pravěcí lovci. Ve středověku zde lidé obhospodařovali svá chudá políčka terasovitá pole coby lavice dala místu i název. Ve třicátých letech byly Lavičky romantickým rájem třebíčských a brněnských trampů. Kousek proti proudu vznikla první trampská chata třebíčské osady Rio de La Plata. Jezdil tam i Polda Pokorný, který později padl v bojích na Jaramě ve Španělsku,“ říká.

Žáci ZŠ Komenského, provádějí návštěvníky zámku v Náměšti nad Oslavou.
Zámky v Telči a Náměšti si vychovávají vlastní průvodce

Po válce obliba místa neustala. V okolí přibývaly osady a chaty. „Pak přišel konec, soudruh rozhodl o výstavbě jaderné elektrárny v Dukovanech a krásné údolí řeky Jihlavy bylo zaplaveno. Nedlouho po zaplavení vyrazilo několik třebíčských vodáků, bývalých vodních skautů, na průzkumnou plavbu po novém jezeru. Zátoka na Lavičkách s ostrovem je zaujala a rozhodli se tam vybudovat tábořiště,“ připomenul. Podle jeho názoru mizí kout přírody, kde generace dětí prožily krásné chvíle. „Je to jeho konec,“ je Prukner přesvědčený.