„Když přišel krajský úřad s tím, že u nás zrekonstruují průtah obcí, navrhli jsme, aby velmi nepřehledná křižovatka, kterou jsme tu měli, dostala podobu kruhového objezdu,“ popsala situaci tamní starostka Jana Fialová. Původní křížení silnic mělo tvar jakéhosi trojúhelníku, řidiči se jen obtížně orientovali. Nyní vesnice získala novou zajímavou dominantu s osvětleným přechodem pro chodce.


„Konzultovali jsme to s projektantem a výsledek nás příjemně překvapil. Myslím, že i pro vesnici je kruhový objezd dobré řešení,“ zmínila starostka v narážce na větší obce a města.


Kraj nakonec do rozbité silnice uvnitř obce, okružní křižovatky a opěrné zdi okolo výpadovky na Číchov investoval 11,5 milionu korun. „Celá stavba trvala přesně tři měsíce,“ zmínil včera při slavnostním otevření Miroslav Černý z třebíčského pracoviště Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. „Myslím, že by se to mohlo stát inspirací i pro jiná dopravně složitá místa na venkově,“ dodal Černý. Bransouze, které mají 250 obyvatel, dokázaly na chodníky a obrubníky přispět částkou 2,3 milionu korun.