Důvodem je neodkladná oprava kanalizace v úseku u evangelického kostela před domem číslo 49. Vodárenská akciová společnost tam bude provádět opravy a stavební práce.

„Zbořená kanalizace je v hloubce zhruba čtyř metrů pod zatíženou silnicí. Abychom předešli případnému propadnutí silnice, místo se musí otevřít a kanalizace opravit," popsal důvody vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina.

„Termín uzavírky předpokládáme od soboty od 7 hodin ráno do neděle do 24 hodin. Výluka se týká úseku mezi ulicemi Sadová a Kateřiny z Valdštejna," dodal Kratina.

Městská autobusová doprava bude v termínu uzavírky moci jezdit přes terminál. Objízdná trasa pro ostatní dopravu povede ulicemi Brněnská, Cyrilometodějská a Bedřicha Václavka.