„Stane se tak, pokud práce nebudou hodně ovlivněny komplikovaným stávajícím podložím pod novými konstrukčními vrstvami a budou zrealizovány veškeré přeložky poměrně velkého počtu inženýrských sítí,“ doplnila mluvčí.

Připomeňme, že uzavřený úsek státní silnice I/23 na průtahu Třebíčí, tedy část Bráfovy třídy, je největší dopravní komplikací ve městě. Původní termín zprovoznění zrekonstruované ulice zněl konec října.