Starosta Ivo Uher spolu s architektem Milanem Grygarem se tento týden setkali přibližně s padesátkou místních lidí. Seznámili ji s prozatímní studií regenerace sídliště, vytvořené na základě čtyř faktorů: schváleného územního plánu, počtu obyvatel a bytů, sčítání dopravy a výsledků ankety, která zde v minulosti proběhla.

Přetížená doprava

Architekt Grygar borovinským připomněl nejpalčivější problém – špatně řešenou dopravu. „Změny dopravního systému jsou zde zásadní. Je potřeba vytvořit duplicitní napojení na Koželužskou,“ zmínil. Tím by se údajně mělo zklidnit přetížení jednosměrných silnic. Sídliště má totiž pouze jediný sjezd na hlavní komunikaci.

Jak ukázaly předložené návrhy, nové napojení si architekt představuje na třech místech. První návrh předpokládá další napojení ulice Okružní. Takové řešení má ale jednu překážku. „Potřebné pozemky jsou v katastru Starče,“ objasnil. Druhé možné napojení by mohlo být v místě stávající točny na konečné autobusů městské dopravy. A třetí navrhovanou variantou je vybudování vozovky kolem domu číslo 920 v ulici Zahraničního odboje.

Vypracovaná studie počítá také se vznikem asi sto padesáti nových parkovacích stání na úkor zeleně a chodníků. S tím ale někteří lidé ze sídliště nesouhlasí. „A co bezpečnost našich dětí? Nehodláme bydlet na parkovišti,“ oponovali.

Možné je i to, že v Borovině v budoucnu vznikne první třebíčská obytná zóna. Architekt Grygar představil i takové řešení zklidnění místní dopravy. Chodníky, silnice i parkovací místa by prý v takovém případě byla v jedné úrovni, rozlišena barevně. Vyžadovalo by to však jasné stanovení pravidel. „Absolutní přednost by zde měli chodci, nejvyšší povolená rychlost by byla dvacet kilometrů v hodině,“ nastínil.

Jak předeslal starosta Uher, radnice chce na základě zásadních připomínek obyvatel ulic Okružní a Zahraničního odboje připravit definitivní verzi. Podle něj by se tak mělo stát v řádu dvou měsíců. Sídliště by se v konečné fázi mohlo dočkat také estetické úpravy okolí, rekonstrukce osvětlení, nových laviček a odpadkových košů.

Po místní čtvrti Hájek bude Borovina druhou lokalitou Třebíče, kde by měla proběhnout celková regenerace panelového sídliště. Stejný záměr má radnice se čtvrtí Horka – Domky.