„Bylo vybudováno šest nových parkovišť a vytvořilo se nově 93 parkovacích míst. Délka rekonstruované komunikace je 850 metrů, celková plocha revitalizovaného území je 2,71 ha. Pro srovnání plocha Karlova náměstí má 2,2 hektaru. Plocha rekonstruované nebo nově přidané zeleně je téměř půl hektaru," vyjmenoval některé úpravy místostarosta Třebíče Pavel Pacal.

Důležitým novým prvkem je také nové napojení na silnici v Koželužské ulici, čímž se celý areál zprůjezdnil, a nové autobusové zastávky.

„To neupravené není součástí veřejných prostranství. Je to v soukromých rukou a soukromníci to budou dávat dohromady. Takže to není tak, že by něco nebylo dokončené," vysvětli Pacal.

Přibyla rovněž nová hřiště Dům dětí a mládeže, která ale může využívat i široká veřejnost. Právě Dům dětí a mládeže se do areálu přestěhoval na začátku roku. „Troufám si říct, že pro nás je to nová éra činnosti. Protože nové prostory jsou pro nás o pět set procent lepší a máme strašně moc možností, jak se rozvíjet," řekla ředitelka DDM Jarmila Pavlíčková.

Může vzniknout i supermarket

Pochyby o tom, že je to plýtvání penězi, protože jde o místo bez lidí, se snažil rozehnat místostarosta Pavel Pacal. „V současné době v tomto areálu je zaměstnáno téměř dvě stě lidí. To znamená, že v žádném případě nejde o mrtvý areál. Naopak je živý a dává pracovní příležitosti a umožňuje obyvatelům Boroviny mít k dispozici krásnou klidovou část, která je vhodná na procházky. A je to i dobrá spojnice přes Libušino údolí s centrem města, která je hojně využívána," řekl místostarosta.

Připojili se k němu i místní podnikatelé. Někteří z nich popsali i své budoucí záměry na další oživení místa. „V současné době jsem v jednání s firmou Billa o jejich vstupu do tohoto areálu. Je mi jasné, že abychom zde mohli postavit více bytů a dostali sem více služeb a více lidí, tak potřebujeme v první řadě, aby tady byl obchodní dům," nastínil generální ředitel skupiny Jma Miloslav Pop.