Již sedmým rokem platí, že i dítě musí mít za hranice České republiky vlastní cestovní doklad, protože v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí sto korun a dobu platnosti má stanovenou na pět let.

zhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly oblíbenými turistickými destinacemi se opět očekává nárůst zájmu o cestování v Evropě. Proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem, ale i dalších zemí jako je Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Island, Makedonie, Norsko, Srbsko a Švýcarsko. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě je padesát korun a doba jeho platnosti je pět let.

„O vyřízení cestovního dokladu pro dítě žádá zákonný zástupce, který s dítětem zajde na kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností. Není třeba přikládat fotografii dítěte, ta se pořizuje při podání žádosti. Zákonný zástupce předkládá svůj doklad totožnosti a originál rodného listu dítěte,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Doklady úřad vyřídí do 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního dokladu do pěti pracovních dnů, nebo případně do 24 hod. tj. do druhého pracovního dne. Za výrobu těchto bleskových dokladů jsou však stanoveny vyšší poplatky. Bližší informace k vydávání dokladů jsou zveřejněny na web www.trebic.cz.

„A protože informací není nikdy dost, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je obzvláště vhodné na místě si zjistit, zda nezletilé dítě, jež necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno souhlasem zákonného zástupce s cestou v doprovodu jiné osoby, nicméně v případě mimořádných událostí je praktické takový písemný souhlas mít u sebe. Dále je třeba si dát pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou požadovat minimální dobu platnosti cestovního pasu při vstupu na jejich území, nejčastěji bývá tato doba platnosti pasu šest měsíců nad dobu pobytu,“ doporučila mluvčí.

Základní informace k cestování jsou dostupné na adrese www.mzv.cz v sekci cestování-státy světa.