Jak popsal starosta Třebíče Pavel Pacal, po spodní straně náměstí povede asfaltová komunikace, zbytek prostoru by měl být dlážděný kamennou dlažbou. Náměstí pak bude pomyslně rozděleno na dvě části – východní a západní. Východní směrem k Jejkovské bráně bude více dopravní. Zůstane zde vjezd autobusů i osobních aut. Část západní od sochy Cyrila a Metoděje směrem k Jihlavské bráně bude spíše pobytová. V omezené míře sem budou moci zajíždět pouze městské autobusy, rezidenti, kteří zde bydlí a zásobování.

„Vyprázdnění Karlova náměstí se nebojíme. Když dojde ke zklidnění dopravy a přidají se další podpůrné prvky směrem k provozovatelům obchodů, města naopak mají zkušenost, že počet návštěvníků centra roste,“ odpověděl starosta na otázku, zda se neobává, že se centrum postupně vylidní, jakmile se zčásti zamezí vjezdu aut. V současnosti si průjezdem přes toto hlavní centrum řidiči často zkracují cestu.

Změna zastávek

Kvůli autobusům se nakonec ustoupilo od dláždění komplet celé plochy náměstí, protože jízda po nich je hlučná a hluková studie ukázala, že by byly překročeny stanovené limity. Autobusové zastávky budou v západní části jako dosud. Ale jejich rozmístění se změní.

„V místě, kde je dnes vjezd na hlavní parkoviště, při jeho spodním okraji budou zastávky v jednom směru. A když vezmeme okraj parkoviště, v těch místech bude druhá část zastávek. Cestující při přestupu mezi nimi přejdou,“ popsal řešení starosta. „Takže v jednom směru, pojede-li autobus od Jejkovské brány, najede na horní stranu náměstí, kde zastaví hned u zatáčky. Pojede-li od Jihlavské brány, zastaví na druhém okraji současného parkoviště. Prostor zastávek bude doplněný stromem, zastiňujícím a vodním prvkem,“ doplnil Pacal.

Další kašna

Na tuto kašnu se architektonická soutěž dělat nebude. Připomeňme, že ve východní části náměstí vznikne netradiční zlatá obruč na nožkách, která bude umět v různých režimech poskytovat vláhu v horkých letních dnech. Od mlhy až po spršky vody. Řešení vzešlo právě z architektonické soutěže.

Kdy se začne se zvelebováním Karlova náměstí? V ideálním případě by některé práce mohly odstartovat příští rok na podzim. „Bude záležet, jak se podaří na stavebním úřadě dořešit stavební povolení. Předpokládaná cena, pokud to vezmu velkým odhadem - nemáme ještě projekt pro stavební povolení, který je určující, je něco mezi 80 a 130 miliony korun. Definitivní cenu ale stejně určí až soutěž na dodavatele prací,“ naznačil Pacal. Stavba potrvá podle všeho dvě stavební sezony.