Dnes je však již situace jiná. Zásluhou iniciativní zachránkyně drobných památek Olgy Novákové, bývalé učitelky a dnešní knihovnice, byl kříž opraven, v okolí vysázeno pět lip, postavena suchá zídka, umístěna lavička, takže toto zákoutí potěší oko každého, kdo do těchto míst zabloudí. Překvapí i nádherný výhled do okolí, Želetava je odtud vidět jako na dlani.

„Kamenný kříž celkem bez úhony přečkal do dnešních dnů, jen bylo nutné ho vyčistit, ošetřit, natřít kovové části a osvobodit ze zajetí kopřiv, trní a náletových dřevin. Odborných prací se ujala kamenická firma Pavla Škarka z Kojetic a ostatní práce vykonala za pomoci obce parta nadšenců ze Sokola Želetava," sdělila Olga Nováková.

„Mohu potvrdit, že největší zásluhu o opravu kříže na Františku má naše paní knihovnice Olga Nováková. Pro tu je to doslova srdeční záležitost. Podařilo se jí zajistit dotaci od občanského sdružení KOUS Vysočina, které poskytlo na opravu pět tisíc, obec Želetava přispěla patnácti tisíci korunami. I letos bychom rádi pokračovali v opravách drobných sakrálních památek, které leží na našem katastru. Začneme božími mukami při výjezdu ze Želetavy na Jindřichovice," uvedl starosta městyse Radek Malý.

Opravený kříž na Františku je však ještě něčím pozoruhodný. Od jeho postavení uplyne letos dlouhých 165 let. Svědčí o tom vročení i vyprávění děděné z generace na generaci.

„Psal se rok 1851, kdy pod kopcem oral rolník František Novák ze Želetavy. Náhle se přihnala bouře, blesk uhodil do železné radlice, voli se utrhli a utekli, a oráč byl odmrštěn pod vysokou mez. Až po delší době se probral a byl rád, že vše přežil. Na památku tam nechal postavit kříž a kopec s dalekou vyhlídkou se dle něho od té doby nazývá František," uvádí v publikaci Želetavská krajina hovoří otec Olgy Novákové Bohumil Vrána.

Doslovný nápis na kříži však zní: Nákladem Zeletav. mlina Frant. Chromiho. Ale ať už to byl František Chromý nebo František Novák, jedná se o krásnou památku, která díky nadšencům, kterých je dle Olgy Novákové v Želetavě dost, bude zachována pro příští generace. A z pojmenování kopce by měl jistě radost i současný papež František.

PAVEL KRYŠTOF NOVÁK