Skupina „Kdo chce, aby místo kina Moravia byla diskotéka?“ si během necelého měsíce získala něco kolem 620 členů a jako heslo si zvolila „Dunět a dunět a všeci budem dunět!“. Její členové se domnívají, že by diskotéka oživila centrum města.


„Protože možná je v Třebíči plno diskoték, ale na jaký úrovni,“ napsal na zeď skupiny uživatel Zdeněk.


Oproti tomu přes 800 odpůrců diskotéky shromážděných ve skupině „Nedovolme, aby místo kina Moravia byla diskotéka!“ by v architektonicky zajímavé budově raději vidělo rockový nebo jazzový hudební klub.


„Proč si neposedět v potemnělém sále, kde by mohl kdokoliv příchozí si sám zahrát třeba na klavír, zaposlouchat se do staré dobré hudby, která měla ještě smysl? Neváhal bych a do takového klubu bych chodil. A rád,“ píše jistý Pavel K. „Struktura stavby svým slohem a dominantou by odpovídala hudbě uvnitř hrané,“ argumentuje.


Starosta: Jsou tři varianty


Starosta Ivo Uher do obou skupin vložil dlouhý příspěvek, v němž popisuje, že město Třebíč má na výběr z více možností: „V současné době město registruje tři varianty využití bývalého kina Moravia. Jednou je tzv. Evropský dům hudby, druhou je střídavé užívání objektu pro hudební klub a diskotéku, třetí variantou je využití cestou jídelny pro ZŠ TGM, seniory a další skupiny obyvatel.“


Podle Uhra první návrh nepřichází v úvahu, neboť by vyžadoval peníze od města, od kraje i z Evropské unie. Projekt jídelny je prý zatím teprve v plenkách, ale osobně mu přijde škoda udělat v „luxusním prvorepublikovém retro-design interiéru“ školní jídelnu. Logicky tak zbývá varianta hudebního klubu nebo diskotéky.


„Druhá varianta je, myslím, vcelku zajímavá, protože komerční báze provozu formou hudebního klubu a diskotéky, s několika bary a salónkem, by držela budovu při životě,“ uvedl Ivo Uher s tím, že v Třebíči chybí diskotéka západního typu, kam by člověk mohl přivést cizince bez pocitu studu.
V tuto chvíli však nic není jisté a město může nakonec rozhodnout úplně jinak. Do té doby však bude budova kina Moravia vedle svého mladšího bratra chátrat dál.

RADEK BLAŽEK