Vedle azylového domu tam bude mít zázemí také Raná péče Třebíč, která odborně podporuje rodiny, ve kterých vyrůstají děti s mentálním, tělesným, či kombinovaným postižením a děti s poruchami autistického spektra či ohrožením ve vývoji.

"Slavnostního otevření se zúčastní zástupci vedení Oblastní charity Třebíč a Diecézní charity Brno, ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Kraje Vysočina a třebíčské radnice. Objektu požehná biskup Vojtěch Cikrle," uvádí se na stránkách charity.

Stavba vyšla na 39 milionů korun. Každá bytová jednotka v novém objektu je vybavena toaletou, koupelnou a kuchyňskou linkou, dva byty jsou přitom bezbariérové. Součástí azylového domu je také herna pro děti, společenská místnost, studovna, kaple, cvičná kuchyně a návštěvní místnost. 

Za domem je zahrada, která bude využívána k herním aktivitám dětí, relaxaci i pěstování rostlin. Provoz azylového domu je financován prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina z prostředků Evropského sociálního fondu. Nabídky Rané péče Třebíč využívá ročně sedm desítek rodin z Třebíče a okolí.

„Důvodem výstavby azylového domu byly nedostatečné kapacity toho současného a velká poptávka po nových službách, třeba možnost ubytovat také otce s dětmi či celou rodinu v těžké životní situaci. Podporu se nám podařilo získat ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, financí Kraje Vysočina a města Třebíč,“ vypočítává ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Zmíněný domov pro matky už v Třebíči charita provozuje, a to od května 1995 v ulici Manželů Curieových. V patnácti bytových jednotkách ročně ubytovala průměrně 30 matek se svými dětmi.

„Naši pracovníci pomáhají klientům řešit jejich náročnou životní situaci, podporují je v růstu a v práci na sobě. Velkou pozornost věnujeme zejména péči o děti, nácviku praktických dovedností, hledání či udržení zaměstnání i umění hospodařit s penězi,“ doplňuje Eliška Klimešová, vedoucí azylového domu.