Podle jeho slov žije na Třebíčsku čápů černých víceméně stejně jako příbuzných čápů bílých.  „Není to až taková rarita, jak by se mohlo na první pohled zdát,“ poznamenal Křivan. 

Na Vysočině jsou místa, kde ti černí dokonce převažují. Jen mají hnízda na skrytějších klidných místech – v lesích na bočních či spodních větvích v korunách stromů, občas na ulomených vršcích. Tvarově i způsobem „výroby“ jsou podobná těm, jaká stavějí čápi bílí.

V současnosti jsou k vidění shluky na polích či podmáčených místech Vysočiny, kdy pospolu hledají potravu větší ptáci, mnohdy volavky a čápi černí. Čápi se posilňují, než budou migrovat na zimu do teplých krajin. Nastane to za dva až tři týdny. „Sice se občas uvádí, že čáp černý je plachý, ale mám opačnou zkušenost. Když přijdu blíž, jako první odlétnou volavky, čápi jsou naopak poměrně krotcí, jak si už navykli pohybovat se blíž lidským sídlům,“ uvedl odborník.

To lze pozorovat u zmíněných Jaroměřic. Na polích nedaleko frekventované silnice, kudy pendluje doprava mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi, v klidu a nerušeně velký černý opeřenec s bílým břichem loví potravu – malé obratlovce a hmyz. „Co je ovšem rozdílné mezi čápi bílými a černými, ti druzí jmenovaní jsou výrazně rybožravější, dokládají to nálezy zbytků potravy v hnízdech,“ vysvětlil biolog.

Tisíce kilometrů

Jak uvádí Česká společnost ornitologická, oba druhy našich čápů jsou dálkovými migranty se zimovišti v subsaharské Africe. U obou druhů však již ornitologové zaznamenali i zimování v Evropě a v Asii – čápi černí mnohdy zůstanou na jihu Pyrenejského poloostrova a především v Izraeli. V teplých zimách někteří dokonce úspěšně zimují doma v Česku.

„Migrační trasa čápů černých je u ptáků táhnoucích jihozápadním směrem asi deset tisíc kilometrů tam a zpět. U jedinců, kteří táhnou na jihovýchod, asi čtrnáct tisíc kilometrů tam a zpět,“ informovali zástupci České společnosti ornitologické.

Většina ptáků, kteří zvolí na zimu za cíl Afriku, zůstává v pásu od Senegalu na západě po Etiopii na východě. Rovník překonávají pouze výjimečně. Na zimovišti hledají potravu v řekách a močálech. Do České republiky se vracejí asi o dva týdny později než čápi bílí.