Tématem letošního ročníku bylo bezpečí a kvalita ve zdravotnictví s dovětkem: Jak čelit aktuálním problémům a výzvám. „Moderní medicína a moderní zdravotnictví přináší kromě obrovského množství nových klinických poznatků, nových léků i moderních technologií také řadu nových rizik, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, potřebu řešení nových situací, na které musí umět zdravotníci a další lidé v nemocnicích adekvátně reagovat. Právě výběrem tématu reagujeme na neustálou potřebu sdílení příkladů dobré praxe,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ten spolu s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou předal oceněným nemocnicím symbol soutěže.

Porodnice - Ilustrační foto
Otec u porodu? Dnes běžné. Mezi prvními mohli být u porodu v Havlíčkově Brodě