První hodina setkání se nesla v přednáškovém duchu. Asi stovka lidí, která do hostince dorazila, mohla získat základní informace o tom, jak by mohlo vypadat úložiště radioaktivního odpadu za jejich humny. Právě oblast mezi Hodovem, Budišovem a Rudíkovem je totiž jednou ze sedmi lokalit, kterou stát, respektive Správa úložišť radioaktivního odpadu (Súrao), pro výstavbu hlubinného skladu zvažuje.

Ze strany ekologů zaznívala kritika, a to jak na razantní postup Súrao, kterému se lidé ani dotčené obce nemohou účinně bránit, tak k úložišti jako takovému. „Projekty počítají s uskladněním až 10 tisíc tun odpadu z jaderných elektráren. Až i ty doslouží, budou se tady skladovat i jejich části," upozornil předseda sdružení Calla Edvard Sequens.

„Máme více otázek než odpovědí. Úložiště má zajišťovat bezpečné uskladnění na sto až dvě stě tisíc let. To však podle nás garantovat nelze, vždyť před sto tisíci lety ještě neexistoval Lamanšský průliv mezi Francií a Anglií. K pohybům zemských desek bude docházet dál," doplnil.

Na začátku setkání vystoupila Jana Vitnerová ze sdružení Bezjaderná Vysočina. Všechny přítomné vyzvala ke korektní diskusi. Po ní se uvedl Oldřich Svoboda ze Zdravého domova Vysočina, který představil hlavní cíl besedy: „Informace, informace, informace," řekl.

Podle některých zúčastněných se však ani jedno, tedy korektnost a informace, nepodařilo. Když se svou reakcí z davu vystoupil starosta Rudíkova Zdeněk Souček, doprovázely jeho slova úsměšky na tvářích některých ekologů. Informovanost debaty zpochybnila starostka Rohů Olga Voborná. „Proč tady nejsou lidé ze Súrao? Bez nich a lidí jiného názoru je beseda neobjektivní," zamýšlela se.

Jana Vitnerová, která večerní akci moderovala, se tomu ale bránila s tím, že představitelé Správy úložišť radioaktivního odpadu budou přizváni až na podobné setkání, které by se mělo uskutečnit v dubnu. Přidala se k ní Dagmar Dítětová, která na rudíkovskou besedu dorazila z Budišova. „Toto setkání je od toho, abychom dohnali náskok Súraa, které na lidi vytváří už dlouhodobě nátlak," mínila Dítětová.

Kritika se ale naopak snesla i na hlavu rudíkovského starosty Zdeňka Součka. Nejprve ze strany ekologů, kteří tvrdili, že se úložišti brání nedostatečně. Rudíkov totiž společně s Budišovem, Hodovem, Náramčí a Rohy stáhl v závěru loňského roku odvolání proti průzkumům, která podala předchozí zastupitelstva obcí. „Mám podezření, že věci kolem průzkumů byly úmyslně načasovány do období voleb nových zastupitelstev," mínil Jiří Horák ze sdružení Zdravý domov Vysočina.

Zdeněk Souček se při páteční debatě snažil stažení odvolání vysvětlit. „Referenda, která se v obcích v minulosti uskutečnila a vyjádřila se proti úložišti, respektujeme, pro stát ale mají pouze konzultativní váhu, jeho rozhodnutí nemohou zvrátit a naše odvolání mají v celém procesu pouze odkladný účinek," mínil starosta Rudíkova.

Poukázal na to, že kvůli odvolání, která zmíněná pětice obcí podala, se správní řízení pozdrželo a překlenulo se do letošního roku. Kdyby však o neinvazivních pracích stihlo Ministerstvo životního prostředí rozhodnou ještě během loňska, přišly by si obce na miliony korun. Například Rudíkov má za každý rok, kdy budou průzkumy povolené, dostat téměř 900 tisíc korun. „Šlo by se o nezanedbatelné peníze pro náš rozpočet," podotkl Zdeněk Souček.

Nicméně zdůraznil, že společně se starostou Oslavice Pavlem Janouškem, chtějí za lokalitu vystupovat hlasitě a pro obce vyjednat mnohem lepší podmínky, například právo veta, nebo vyšší kompenzace.

Pro vyváženost celé debaty, kterou pořádali představitelé Bezjaderné Vysočiny, Zdravého domova Vysočina a Cally, přizval do rudíkovského pohostinství starosta Souček předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Ta po celé setkání, které trvalo dvě a půl hodiny, musela stát v zadní části sálu. Ke slovu se dostala až ve druhé polovině besedy.

Vyjádřila se, že lidem v jejich odporu k úložišti rozumí. „Ten stát, který nějakým způsobem pracuje s radioaktivním materiálem, se bude muset jeho uložením zabývat. Vaši obavu z nedostatečné informovanosti však Státní úřad pro jadernou bezpečnost sdílí a, věřte mi, já to vnímám stejně," řekla Dana Drábová.

Možná právě nedostatek povědomí o problematice přinesl do páteční besedy několik konfliktů. Jeden z účastníků dokonce slovně napadl starostu Zdeňka Součka, že kvůli němu přijde o pozemky. „Vy jste zloději, vždyť je to regulérní krádež! Tím, že souhlasíte s úložištěm, dáváte státu povolení, aby vyvlastňoval jako v padesátých letech," vykřikl.

Rudíkovský starosta však zopakoval, že s úložištěm nesouhlasí. „Víc k tomu nemám co říct," dodal.

Další muž už vystoupil s reálnějším příspěvkem do debaty. „Když jsem chodil do školy, stavěly se Dukovany a pan učitel nám v branné výchově říkal, že když nad horizontem uvidíme žhavou kouli, máme to ohlásit na nejbližším MNV. Elektrárny jsme se taky báli, já jsem ale pracoval v družstvu, sekl jsem tam pšenici a nikomu nevadilo, že je od Dukovan. Možná by to tak časem bylo i s úložištěm," zamýšlel se.