Koncert začne v 15 hodin v zámeckém parku střediska. Vystoupí na něm slovácká dechová hudba Vracovjáci, v průběhu se přidá i dětský krojovaný soubor Hrotovčánek.

Během odpoledne si mohou návštěvníci koncertu zakoupit také výrobky, které vytvářejí klienti na aktivizačních činnostech a prohlédnout budovu střediska. I tentokrát má koncert charitativní podtext. „Z výtěžku koncertu a darů poskytnutých v tuto dobu bychom chtěli zakoupit zvedák Sara a teleskopické zástěny na pokoje klientů,“ zmínila ředitelka střediska Michaela Grmelová. „Jsme rádi, že tentokrát koncert podpoří i Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí jeho výtěžek,“ dodala Michaela Grmelová.

Další podpory se středisko dočkalo od OSY, která prominula poplatek za konání koncertu.