Dnes tam ale lidé žijí prozaičtějšími starostmi, než před padesáti lety. Jednou z nich je obava o to, aby z kohoutku tekl dostatek pitné vody.


Obec není napojená na žádný páteřní vodovod a podle průzkumu o to ani nestojí. „Teče z něj vranovská voda za strašné peníze, to už je lepší mít vodu svou, babickou a mnohem levnější,“ zdůraznil jeden z obyvatel Babic Libor Hobza.


Hloubkový vrt je dost vydatný


Jak věc vyřešit? Jednoduše. Babice mají záložní hloubkový vrt, jehož vydatnost je dobrá. Lidi tu až dosud používali pitnou vodu z jednotlivých studní. Čas od času se ale stávalo, že to nestačilo, hlavně před dvěma lety. Tehdy přišlo nouzové využití vrtu velmi vhod.


„A tak jsme se rozhodli, že vodu z vrtu rozvedeme po obci,“ prohlásil babický starosta Miloslav Vecheta. Zatím Babičtí stojí na samém počátku vodoprávního řízení.


Nejdříve musí vykoupit od soukromého vlastníka nevelký pozemek, na kterém se vrt nachází. Dále bude nutné vybudovat protiradonovou věž a přidat zařízení na úpravu vody, která je poněkud více železitá.


Polovina obce už provizorní vodovod má, zbytek jej získá při výstavbě.


„Myslím si, že pokud Babičtí přinesou kompletní podklady, vyřízení celé záležitosti u nás nebudeme protahovat,“ konstatoval úředník z odboru životního prostředí v Moravských Budějovicích Petr Hos.


Vrt je 20 metrů hluboký, voda vykazuje parametry vody kojenecké co se dusičnanů a dusitanů týče.


Aerační věž

Bude ale třeba pořídit poněkud nákladné odradonovací zařízení. Jeho princip spočívá ve vybudování zděného objektu s technologií, takzvanou aerační věží. V ní se surová voda z vrtu provzdušní, uvolněný radon odejde do ovzduší a ozdravená voda putuje ke spotřebiteli.


Kolik takové opatření stojí, kolik na něj přispívá stát a kolik jde z pokladny vlastníka vodovodu? „Náklady na odradonovací zařízení se pohybují okolo 1,5 až 2,5 milionů korun a zatím se vždy podařilo na ně získat státní dotaci v plné výši rozpočtovaných nákladů,“ informuje oficiální materiál odboru životního prostředí kraje Vysočina.


„Bez evropských peněz to celé realizovat nepůjde, jsme malá ves,“ připustil starosta Vecheta. Kubík vody z nového obecního vodovodu bude podle velmi předběžných odhadů stát do 20 korun.


Celkové náklady stavby vodovodu se budou pohybovat okolo částky pěti milionů. Časem by Babičtí rádi napojili též místní část Bolíkovice.