Nejdříve padl návrh zasadit strom svobody a zapojit se do sázení lip na Vysočině. Stane se tak v pátek 26. října. Akce se však zúčastní pouze zástupci jednotlivých tříd a vedení školy. Lípu vysadí do zelené plochy v městské části Heřmanice.

Další nápad byl již realizován v druhém říjnovém týdnu. Žáci školy vysadili celkem 450 cibulek tulipánů a narcisů do zelených ploch ve městě. Až na jaře vykvetou v trávnících po celém městě, vytvoří další vzpomínku na výročí založení Československa. Skupina děvčat z 9. A také vytvořila z cibulek na záhoně školní zahrady ornament ve tvaru české a československé vlajky.

„Už se všichni těšíme, jak parčíky na ulici Srázná, Sušilova a na Fügnerově náměstí se ozdobí na jaře poupaty tulipánů. Rozkvete i okolí školy a školní zahrady. Výsadba byla navíc dobrou příležitostí vyzkoušet si prvky badatelského vyučování, na které se zaměřuje skupina učitelů soustředěná v projektu Mistři kolegiální podpory. Děkujeme městu za podporu našich projektů,“ doplnila Jana Hanáková.