Sedm milionů korun. Tak velká je investice, která je podle opozice riziková

Rekonstrukci kempu kritizoval už při schvalování rozpočtu opoziční zastupitel Pavel Heřman. „Autokempink je součástí turistické infrastruktury Třebíče. Ovšem jedná se o typickou podnikatelskou aktivitu, která by měla být v režii živnostníků,“ uvedl Heřman.

Riziková investice

Autokempink je v majetku města. Provoz zajišťuje soukromý nájemce. Radní po něm požadovali zaplacení opravy celého objektu, ale žádná z bank mu neposkytla finanční úvěr, protože autokempink leží v záplavové oblasti.

Město se tedy rozhodlo na rekonstrukci uvolnit peníze z vlastního rozpočtu. Částkou čtyři sta tisíc korun přispěl kraj z dotačního programu Fond Vysočina. Přestavba kempu začala v září 2006 a dokončovací práce finišovaly letos v dubnu.

„Vše mi to připadá velice nesystémové hlavně proto, že kemp je v záplavové oblasti a při špatném počasí, kdy tam nebudou v sezoně žádní turisté, je investice velice riziková záležitost. Takhle by se s městskými penězi zacházet nemělo,“ obává se Heřman.

K jeho názoru se připojilo i opoziční sdružení Břehy a společně navrhli, aby miliony z rozpočtu město neuvolnilo. Pozměňovací návrh byl však smeten se stolu.

Starosta Ivo Uher obhajuje investici města tím, že kempink má v Třebíči dlouhou tradici a své nenahraditelné místo. Pokud by jej dostal do rukou živnostník, mohl by jeho ráz nenávratně změnit. „Kempink má svoji historii a je na místě, aby se o něj město staralo. Lidé se tam rádi vracejí. Některá města autokempy nejen vlastní, ale také provozují. Není tedy nic výjimečného, že poušovský kemp je v majetku města Třebíč,“ tvrdí starosta Uher.