„Od 1. ledna bude jezdit staronový dopravce. Podání na ÚOHS nemá vliv na to, jak bude probíhat doprava v Třebíči," informoval místostarosta Třebíče Pavel Pacal.

Ale nechybělo mnoho a situace mohla být mnohem dramatičtější. Úřad totiž původně vydal zákaz na podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení. „Mohu potvrdit, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 3. listopadu z moci úřední správní řízení týkající se zadávacího řízení této zakázky. Ve věci bylo též vydáno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem," informoval mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Úřad přitom rozhoduje všechna svá řízení v oblasti veřejných zakázek v zákonné lhůtě, která činí šedesát dní. V krajním případě by jeho rozhodnutí tedy mohlo padnout až na začátku příštího roku.

Nicméně starosta Pavel Janata podepsal smlouvu ještě předtím, než zpráva zakazující podepsání smlouvy od ÚOHS na třebíčský městský úřad dorazila. Vedení města se tak díky tomu zákazem již nemuselo řídit.

„Okamžitě jsme se zpět dotázali, jak postupovat. A oni nám odpověděli, že v tom případě se předběžným opatřením, které nám zakazuje podepsat smlouvu, nemáme zabývat. Protože jsme ji podepsali v souladu se zákonem již předtím. Máme pouze vysvětlit podání, které úřad obdržel," popsal místostarosta Pavel Pacal. Protože smlouva již byla podepsána, měla by i nadále platit. A ani ÚOHS ji nemůže zrušit.

Nové výběrové řízení nebude

„Pokud zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, může Úřad pouze rozhodnout o případném nedodržení zákona ze strany zadavatele a uložit pokutu. Uložení nápravného opatření, které by odstranilo případné pochybení zadavatele učiněné v zadávacím řízení a umožnilo by jeho provedení za zákonných podmínek, již za těchto okolností není možné," sdělil Švanda.

Zda došlo k porušení zákona, by měl úřad rozhodnout nejpozději do začátku příštího roku. „Nicméně úřad průměrně rozhoduje do jednoho měsíce. Záleží samozřejmě na složitosti konkrétního správního řízení," dodal mluvčí.

Výtky, kterými se úřad zabývá, by měly být totožné s těmi, na něž upozornil také Spolek transparentní dopravy. Předně lidi ze spolku zarazil rozpor mezi předpokládanou cenou a výslednou vysoutěženou.

170 procent

Zatímco předpokládaná byla stanovena na 280 milionů korun, výsledná přesáhla 468 milionů korun. „Je to o 170 procent více. Přitom současná vyplácená odměna odpovídá nyní vysoutěžené, nikoli předpokládané," podivoval se právní zástupce spolku Oldřich Kozumplík.

Důsledkem je podle něj zkreslení hospodářské soutěže. „Jedná se o odrazení možných dalších dodavatelů, pro které se zakázka stala potenciálně nezajímavou," upozornil advokát Oldřich Kozumplík.

Problematická je podle spolku také krátká doba mezi vyhlášením vítěze výběrového řízení a dobou, kdy by měl začít v Třebíči jezdit. A vadil rovněž požadavek na zastřešené stání pro autobusy.

Kromě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se případem zabývá také policie. „Přijali jsme oznámení, které se týká veřejné zakázky na provoz dopravy ve městě. A nyní se jím zabýváme," potvrdila krajská mluvčí Policie ČR Jana Kroutilová.

I při zjištění nepravostí ze strany zadavatele by však smlouva měla dál platit a autobusy od 1. ledna jezdit. Vedení města je navíc přesvědčeno, že vše proběhlo podle zákona. „Všechny současné námitky mohly být podány v průběhu soutěže. Až do vyřešení by se prodloužila lhůta pro podání nabídek. Ale tady se v průběhu soutěže nestalo nic," poznamenal Pacal.