Důvodem je probíhající výstavba obchvatu silnice I/38 v Moravských Budějovicích. Provizorní zastávka bude posunuta o přibližně padesát metrů směrem k Moravským Budějovicím před dům číslo popisné 24.


„Práce na této stavbě budou dokončeny v měsíci září 2010, do této doby prosíme občany o shovívavost kvůli nezbytnému omezení jejich potřeb a zvyklostí,“ řekl Josef Macháček z odboru strategického rozvoje a investic města Moravské Budějovice.