Firma chtěla od městských zastupitelů vědět, zdali dostane pokutu za nezaviněné zdržení plynových autobusů. Ty se v ulicích Třebíče objeví o tři měsíce později. Firma by si sice mohla autobusy na tři měsíce pronajmout, protože v Třebíči ale také chybí plnící čerpací stanice, pravděpodobně by s nimi nemohla jezdit. Takto to oznámila zastupitelům.

„My vlastně nemusíme za celých osm let mít autobusy vůbec žádné. Oni je zkrátka nekoupí, oni si je půjčí, nemají plničku, takže s nimi nebudou jezdit. Budou je mít v garáži, zadělané v igelitu, jako se zadělávají chlebíčky,“ horlil Mašek. „Přiznám se, že tomu vystoupení jsem neporozuměl. Ty názory mi připadají jak z jiného světa. Problém je od začátku námi nezaviněný. Autobusy vyjedou a budou jezdit. My nakonec ani žádnou garáž nemáme, kam bychom je mohli schovat,“ oponoval ředitel TRADO-MAD Miroslav Petrů.


Druhý z místostarostů Jan Karas se snažil situaci mírnit. „Samozřejmě je teoretická možnost, že zůstanou v igelitu jako chlebíčky, ale pokud se firma chová ekonomicky, tohle nehrozí,“ pronesl. Zastupitelé vydrželi o problému diskutovat hodinu. Po nějaké době svůj tón alespoň částečně zmírnil i Mašek. „S tím igelitem jsem to možná přehnal. Nic to ale nemění na tom, že jsme pod diktátem provozovatele,“ trval na svém.