Tato vozidla nemají platnou technickou kontrolu a dlouhodobým stáním na pozemku města se ti, komu patří, dopouštějí nepovoleného záboru veřejného prostranství. „Vozidla jsou průběžně fotografována a poté budou předána k dořešení správnímu orgánu,“ vzkazuje městská policie.