Třebíčské oddělení registru vozidel vydalo zajímavá statistická data. Z nich můžeme například vyčíst, že od roku 2015 přibylo ve městě 2800 aut. Za tři čtvrtletí letošního roku přibylo de evidence na Třebíčsku 1100 vozů.

V současné době je na Třebíčsku evidováno 44 elektromobilů, z toho 26 přímo ve městě Třebíč. Jedná se o elektromobily, jejichž pohon je výlučně elektrický, bez kombinace s jiným druhem paliva.

A jak je to s počtem vozidel v souvislosti s jejich stářím?

Průměrné stáří osobních aut v České republice před 30 lety bylo 14 let, v současné době je to 14,8 roků. Starší vozidla mají například v Polsku (přes 17 let), nebo v Rumunsku (16 let). Mladší vozidla jsou naopak evidována v Německu, kde jezdí vozy staré v průměru 10 let. V rámci Evropy je na tom, co se stáří vozidel týče, nejlépe Lucembursko, kde je průměrné stáří osobních aut jen 6,4 roku.

V roce 1989 připadalo na jedno osobní auto v ČR 4,29 obyvatel, dnes je to 1,8. Podle počtu obyvatel na Třebíčsku připadá na jeden osobní automobil 1,74 obyvatel, ve městě Třebíči je to 1,85 obyvatel.

Datum Počty aut ve městě Třebíči

leden 2015 15.000

leden 2016 15.700

leden 2017 16.200

leden 2018 16.800

leden 2019 17.400

říjen 2019 17.800