Unikátní nález byl objeven na místě germánské osady z doby Římského císařství, která zde stála na přelomu třetího a čtvrtého století po Kristu. Je to první objevená osada tohoto typu na Vysočině. Zajímavé je zde také to, jak germánskou osadu ovlivňovalo Římské císařství.

„Nalezli jsme také střepy keramických nádob, polotovary ořezaných zlomků jeleního paroží, což svědčí o hojném lovu té doby. Úlomky provinciální keramiky svědčí o germánském obchodu a loupežích. Je to keramika, kterou germáni nashromáždili z jiných římských provincií,“ vysvětlil Vokáč.

Celou práci, která by měla trvat do konce léta, komplikuje občasný prudký déšť. Část archeologické sondy je po nedávném lijáku pod vodou. „Po deštích je to katastrofa. Z jedné části se výzkum nedá otevřít, protože zde máme hodně bahna. Budeme muset počkat, až se vše pořádně vysuší,“ zhodnotil situaci archeolog.