„Ve výkopech byl pozůstatek průjezdu pro povozy a průchodu pro pěší. Ten mohl být později teoreticky zazděný,“ vysvětluje šéf archeologů Aleš Hoch, který v Třebíči zkoumá nálezy.

V průběhu staletí vznikly na místě dvě brány. Ta starší, ze 14. století, stála blíže kostelu svatého Martina. Ta novější z 15. století mezi již zmíněnou budovou bývalé zdravotní školy a dnešní kavárnou Demaris. „U kavárny byl průjezd pro vozy. Našli jsme tam vyzdění příkopu, to bylo kompletně dochované. A také pilíř pro pravděpodobně dřevěný most, zřejmě padací,“ dodává archeolog.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jeden z nálezů si lidé budou moci později prohlédnout i v muzeu. Jedná se o velký opracovaný kamenný blok. „Je to takzvaný odrazník. Pochází z 15. století,“ říká Hoch a ukazuje na zřetelné vodorovné linie. „Ty pocházejí od projíždějících vozidel. Ten kámen byl zazděný v bráně, v jejím vjezdu. Sloužil k tomu, aby kola vozu neodřela vnitřek brány. Kola naopak vydřela tyto linky,“ objasňuje archeolog původ čar.