Rok 1131 se udává jako rok založení Jaroměřic nad Rokytnou. Na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století pak došlo za vlády Jana Adama z rodu Questenberků k barokní přestavbě města. Právě z období mezi těmito dvěma událostmi by nálezy měly pocházet. „Archeologický výzkum postupně odhaluje pod současným náměstím jeho středověkou podobu. Nejstarší nálezy lze zatím zařadit do 13. století, nejmladší do 17. století," potvrzuje archeolog Aleš Hoch. „Nejvíce předmětů však pochází ze 14. a 15. století," doplňuje.

Archeologové našli i zajímavější objekty, než jsou zbytky podkov nebo jezdeckých ostruh. „Zatím nejzajímavější objev představuje soubor staveb, které interpretujeme jako masné krámy nebo chlebové lavice, v podstatě tedy středověké tržiště, kde se prodávaly potraviny. Že se v jejich prostoru živě obchodovalo, dokládá nález mincí. Pod některými domy byly objeveny i zahloubené sklípky," popisuje Hoch.

Na náměstí by měl stát pranýř

První sadu nalezených předmětů už archeologové předali. Teď čekají, až dělníci pokročí ve stavbě, aby mohli v bádání pokračovat. Nálezy jim pomohou odhalit nejasnou historii města. „Na dalších plochách očekáváme nálezy z nejstarších středověkých fází města a také pokračování již odkrytých domů. Tušíme například, že na náměstí by měl stát pranýř. Překvapením by nebyly ani nálezy z různých období pravěku, zejména pak mladší doby kamenné," dodává další archeolog David Merta.

První doklady o osídlení okolí Jaroměřic pochází z kopce Žabík. Archeologové zde v minulosti našli valounový sekáč z prehistorické doby. „O drtivé většině nálezů jsme doposud neměli tušení a byly pro nás překvapením. Jsou významné zejména pro město samotné, protože jeho počátky a vývoj jsou vcelku nejasné a příliš autentických dobových zpráv o něm bohužel neexistuje," líčí Hoch.

Činnost archeologů pozdrží přestavbu jaroměřického náměstí. „Archeologická služba je přítomná při všech podobných stavebních akcích, v tomto nejsme výjimkou. U nás měli archeologové to štěstí, že zde objevili několik století staré historické základy. Sice kvůli tomu dojde k menšímu zdržení stavby, ale to je pochopitelné a nic s tím nenaděláme," říká starosta Jaroměřic nad Rokytnou Jaroslav Soukup.

ROBERT ŠVANDA