Jemničtí měli mít možnost se k tomuto problému vyjádřit v anketě, tu však radnice odsunula.

„Důvodem je fakt, že neustále probíhají další a další jednání jak mezi zastupiteli, tak mezi městem a firmou Zeobs,“ řekl jemnický starosta Miloň Slabý.

On sám zastává v této věci odmítavý postoj. „Po zvážení kladů a záporů jsem došel k názoru, že přínosy nepřeváží nad negativy. Směr intenzivního zemědělství s dopady do životního prostředí a prostoru není v souladu s mým přesvědčením,“ uvedl starosta.

Hnojení půdy

Hájil se i jednatel firmy Zeobs Josef Kolář. „Vše realizujeme pomocí nejmodernějších technologií jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. Zeobs směřuje k vyváženosti rostlinné a živočišné produkce. Vidíme v tomto mnoho výhod jak pro firmu, tak i okolní prostředí a přírodu, například jde o hnojení půdy organickými hnojivy, které jsou vedlejším projektem živočišné výroby,“ uvedl.

Zda se v Jemnici nakonec bude stavět, se nerozhodne tak brzo. „Nejdříve zastupitelstvo na konci listopadu bude muset zneplatnit usnesení o stavbě v lokalitě „U Hlubočáku“ a zpracovat finální zadání změny v územním plánu. Teprve pak by měla následovat anketa a další veřejná diskuse na toto téma,“ vysvětlil starosta. Dle názoru Slabého bude nejlepší, se v této finální fázi uchýlit k vyhlášení referenda.

I mezi místními se stále na toto téma najdou rozdílné názory. „Otázka výstavby velkovýkrmen je prezentována jako by to byla jediná naše budoucnost. Myslím si, že tady v Jemnici nikdo nezemře hlady, pokud zde velkovýkrmna nevyroste,“ dumala Eliška Klimešová.

Jednání na Znojemsku? Fiasko

Jakousi podporu má naopak nápad u spolku Mladí za rozvoj Jemnice. „Členové spolku jednomyslně podporují nápad firmy Zeobs vybudovat provoz potravinářské výroby na ulici Slavonická. Zároveň však vyzýváme zástupce města k dalšímu jednání, aby byl blíže specifikován samotný záměr potravinářské výroby,“ vyjádřil se místopředseda spolku Martin Doucha.

Spolek zároveň nesouhlasí s vybudováním dvou velkochovů. „Většinově nesouhlasíme s tím, aby došlo k budování ve zmíněných lokalitách,“ potvrdil Doucha.

Rhea holding, pod který firma Zeobs spadá, se pokouší o budování velkochovů i jinde, například ve Štítarech na Znojemsku. Tam ale jednání skončilo dočasným fiaskem, obyvatelé se totiž báli zápachu.