Z jednání zastupitelstva nyní vyplynulo, že by se věc měla znovu zvážit.

Myslíte si, že by bylo dobré preventivní kameru do Židovské čtvrti, památky UNESCO, umístit?

Hlasujte v anketě v pravo nahoře.