Odejmutí čestného občanství prosazuje pirátský zastupitel Roman Pašek. Poprvé jeho návrh napadli radniční právníci. Nebylo podle nich přesně jasné, o kterého Klementa Gottwalda se vlastně jedná.

Roman Pašek tedy svůj druhý návrh doplnil datem a místem narození a dalšími údaji, ale ani to nakonec nestačilo. Pro návrh usnesení hlasovala pouze opozice, část zastupitelů se zdržela a zbytek opět vůbec nehlasoval.

Klement Gottwald
Gottwald mizí ze seznamu čestných občanů Moravských Budějovic

„V rozpravě jsem se sice snažil vysvětlit, že mi jde primárně o to, aby na webu a dalších místech, kde se čestní občané uvádějí, bylo napsáno, že Klementu Gottwaldovi bylo odejmuto, ale marně. Nicméně na příštím zastupitelstvu to zkusím do třetice všeho dobrého," doplnil Pašek.

Jiná města mají postoj odlišný. Odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi odhlasovali nedávno například zastupitelé Moravských Budějovic. Stejný postoj daly najevo České Budějovice, Dačice, Chrudim nebo Jihlava.

Klement Gottwald v roce 1947 při návštěvě zámku v Náměšti nad Oslavou.
Odmítli metafyzickou debatu. Gottwald zemřel. Od té doby není čestným občanem