Zájem o nová stavební místa dokazuje i počet žádostí o parcely na obecním úřadě. „V současné době jich tu máme celkem sedmnáct. Nechceme, aby se Myslibořice začaly vylidňovat. Proto jsme se snažili začít aspoň s něčím,“ sdělil starosta Milan Palát.

Starosta s vedením obce moc nechápou důvody, proč jim ani napodruhé úřad nevyhověl. „Novou žádost jsme upravovali s architektem a projektantem podle připomínek odboru. Po poradě jsme projekt přepracovali a na konci už k nim neměl žádné připomínky ani architekt,“ uvedl Palát.

Zde by v budoucnu mohla vzniknout nová ulička s několika parcelami pro rodinné domky
Nové parcely v Myslibořicích zarazilo odmítavé stanovisko úřadu z Třebíče

Nová ulička měla vzniknout v centru obce, na náměstí. „Máme tu dva velké pozemky, jeden vlastní pan Švestka, chtěl by tam postavit bytový domek, druhý pozemek je obecní, byl na něm zbourán dům v dezolátním stavu, a tak se uvolnil prostor pro čtyři možné domy,“ vysvětlil starosta.

Parcely zamítl úřad z podobných důvodů jako na podzim. „Ačkoliv jsou pozemky zahrnuty do plochy pro bydlení, nelze na nich objekty pro bydlení umisťovat kdekoliv. Důležitá je hranice veřejného prostranství, případně stavební čára. Zastavování zahradních traktů  je nežádoucím jevem z mnoha důvodů. Je třeba respektovat původní historické prostorové uspořádání sídel a zamezit jeho degradaci, chránit dochovaná humna a ponechat je bez zastavění doporučuje i Územní studie krajiny,“ vysvětlila mluvčí radnice v Třebíči Irini Martakidisová.

Během letošního osmého ročníku dobročinné kavárny se podařilo vybrat rekordních 140 tisíc korun.
Skauti navzdory covidu vybrali rekordní částku. Pomůže Elisabethce z Heraltic

Právě sevřená zástavba a ochrana historického jádra obce a veřejného prostranství je problémový bod. „Podle schváleného územního plánu je viditelné, že nové domy by do této zóny nezasahovaly. Šlo by jen o napojení užitkové komunikace. Žádost si nově podala i rodina, která má vedle pozemků chalupu, chtěli by se připojit na sítě, které na jejich pozemku chybí. I jim by naše investice pomohla. Obecně nám není jasné proč nesouhlasí, v závazném stanovisku nejsou moc dobře vysvětleny důvody.“ zamýšlel se Palát. Proti rozhodnutí obec bojuje a věc předala k projednání krajskému úřadu.