Jmenuje se vroubenka americká a nápadná je svou velikostí. Tělo měří do dvou centimetrů. K tomu je potřeba přičíst dlouhé nohy a tykadla. „Tato ploštice se živí sáním šťáv z mladých šišek převážně exotických jehličnanů. V bytě nijak neškodí ani se tam nemnoží. Jde jí jen o přezimování,“ uvedl entomolog Václav Křivan z Chaloupek.

Vroubenky už dva týdny pozoruje na prosklených balkonových dveřích třeba Jan Trpělka, který žije ve zděném bytovém domě v ulici Petra Křičky v Náměšti. To je část města poblíž Rathanu. „Navečer, když zasvítí sluníčko, míváme na oknech i pět těchto ploštic. Tak dvacet metrů od domu máme smrk a stříbrnou jedli. Myslím, že přilétají odtud,“ říká Trpělka. Voubenky ho zaujaly, protože jsou nepřehlédnutelné. Letos na podzim je to poprvé, co mu tento druh hmyzu zkouší zalézat do bytu. Dřív se s ním nesetkal.

V Třebíči jsou vroubenky americké rozšířené na sídlišti Horka – Domky, v Borovině i na Hájku. Jak je u ploštic obvyklé, když se cítí ohrožené, vydávají zápach. Takže když se je lidé snaží vystrnadit z bytu a třeba je nabírají na lopatku, začne se prostorem linout pach podobný trávě a jehličí.

Ploštice vroubenka americká pochází ze severní Ameriky. V Evropě se poprvé objevila v Itálii v roce 1999, kam byla zavlečena. V Česku byl první exemplář nalezen v Brně v roce 2006. Od té doby se už tato ploštice zabydlela v mnoha částech republiky. Velmi dobře totiž létá.

Entomologové ji sledují, za „příhodných“ okolností může škodit hlavně okrasným dřevinám. „Ve své domovině vroubenky americké způsobují významné ztráty na osivu douglasek a borovic,“ uvedl Jakub Beránek ze Státní rostlinolékařské správy v jednom ze svých publikovaných článků.

O vroubence by se nemělo mluvit jako o broukovi. Podle správného vědeckého názvosloví totiž v rámci třídy hmyz nespadá pod řád brouci, ale pod polokřídlé.