Návštěvníci tak mají možnost si na jednom místě promluvit se zástupci Domu sv. Antonína, Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdu, Občanské poradny Třebíč, Oblastní charity Třebíč, Denního rehabilitačního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené Třebíč, Denního centra Barevný svět, Pečovatelské služby města Moravské Budějovice, Diany, STŘEDu i Ústavu sociální péče Nové Syrovice.

Lze se na leccos zeptat, získat kontakty. Na akci se bude prezentovat obor sociální činnost, který se studuje na Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice.

Své výrobky tam budou prodávat žáci budějovické základní a praktické školy. Jako zpestření od 15.00 do 17.00 vystoupí děti z mateřinky Jabula, představí se Kytarová škola Drahy Urbánkové, mažoretky Repetky či Eva Marková s cvičením pro seniory, které zaštiťuje místní Sokol. Vstup bude zdarma.