Za podporu sbírky čekají dárce malé cihličky i jiné upomínkové předměty. Premiérově budou stánky Charity na všech akcích v rámci Třebíčského kulturního léta. „Jsme nadšení z přístupu všech lidí z měst-ského kulturního střediska," komentuje novinku Tomáš Barák, vedoucí střediska Oblastní charity Třebíč. „Ve stánku si lidé budou moci koupit výrobky našich klientů, podpořit sbírku a dostanou šanci se i něco naučit a sami si vyrábět drobné upomínky a dárky," říká.

Včera poprvé

Poprvé byl stánek postaven už včera na parkovišti u Jaderné elektrárny Dukovany při setkání rodáků zaniklých obcí Lipňany, Heřmanice, Skryje. Sbírková pokladna bude po dobu letní sezony umístěna i v areálu náměšťského zámku a v třebíčské cukrárně Nad skálou. Na přelomu května a června budou také stánky Akce cihla umístěny před některými obchodními odmy. Pracovníci a dobrovolníci Charity zde budou podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více korun obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat stacionáři Úsměv. „Cihla může být chápána jako symbol stavby, třeba mostu mezi světem handicapovaných a námi, na první pohled běžnými lidmi," vysvětluje Tomáš Barák. „Může ale také symbolizovat bourání bariér mezi dvěma světy, které k sobě mají tak blízko."

Pod dohledem

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila, za spoluúčasti pracovníka Oblastní charity Třebíč. Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 17. září tohoto roku. Přispět lze také přímo na účet sbírky číslo 2648138319/0800, ČS Třebíč.

Mnoho dobrého

Oblastní charita Třebíč sbírku poprvé zorganizovala v roce 2004. Za deset let jejího konání se podařilo uskutečnit a pořídit mnoho dobrých věcí. Začalo to rekonstrukcí prostorově vhodnější budovy bývalé mateřské školy na ul. Gen. Sochora v Třebíči, kam se pak stacionář z původního sídla v Borovině přestěhoval. Postupně se vytvořily prostory dílen, jídelna, tělocvična, knihovna, místnosti pro individuální terapii a sociální zařízení pro vozíčkáře. Vybudovala se nájezdová rampa a pořídil se výtah. Přibyla keramická pec, upravila se okolní zahrada a v ní vystavěn altán s posezením pro vozíčkáře. Rodinám s dětmi se zdravotním postižením sbírka pomohla uskutečnit víkendo-vé pobyty a podpořila se i svozová služba.

V roce 2014 a 2015 nastala přestávka, Oblastní charita Třebíč Akci cihla nepořádala. Zapojuje se do ní opět letos.

„Všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník Akce cihla, děkujeme," vzka-zuje za třebíčskou Charitu Marie Paločková. (el)