Oblastní charita Třebíč poskytuje jednorázovou sociální výpomoc lidem, kteří se náhle dostali do neřešitelné sociální situace. Jednorázová pomoc ale nevyřeší situaci lidí natrvalo, proto se snaží hledat další nová řešení. Zajímavou myšlenkou je adoptovat potřebného člověka podobně jako dítě v Africe. Dárce by tak opakovaně podporoval jednoho jediného člověka a měl by kontrolu nad tím, kam jeho peníze putují. Charita sází na to, že dárci budou chtít pomoci lidem, žijícím pod hranicí lidské důstojnosti v jejich okolí. Forma pomoci není pevně určená. Dárce může poskytnout jednorázovou finanční výpomoc, ale také podporovat adoptovaného dlouhodobě. Zároveň nemusí jít pouze o peněžité dary, ale může se jednat o věcný dar nebo službu. „Potřebným by se asi nejvíce hodila finanční podpora, ale vše bude záležet na komunikaci mezi dárcem a žadatelem," říká Veselá.

Evidenci žadatelů vedou pracovníci Oblastní charity v Třebíči. Obsahuje požadavek potřebného i jeho osobní příběh. Evidence není přístupná veřejnosti a nahlédnout do ní smí pouze potenciální dárci za přítomnosti pracovníků charity. Požádat o pomoc může kdokoliv, kdo si sjedná schůzku s pracovníkem Oblastní charity Třebíč. Žadatel zůstane v evidenci jeden rok, poté se může znovu přihlásit nebo aktualizovat své požadavky.

Také dárci musí oslovit charitu a poté si vybrat z databáze žadatelů člověka, kterému pomohou. Dárce by měl mít dopředu promyšlenou formu nabízené pomoci, zda se chce s potřebným člověkem setkat a jestli chce využít možnosti úlevy na daních za darovaný obnos. „Projekt je zatím na počátku, ale několik žadatelů o pomoc už máme. Dárci jsou zatím převážně zaměstnanci charity, ale možnost této formy pomoci existuje pouhý měsíc. Od dalších dní si proto slibujeme nárůst dárců," věří Veselá.

Robert Švanda