Cíl brožurek? „Chceme, aby se lidé dozvěděli všechny pravdivé informace. Brožura vysvětluje, jak je to s obchvatem v Třebíči myšleno. Je v ní i odkaz na reálnou vizualizaci, kterou si každý může prohlédnout, aby viděl, co se vlastně plánuje. Video je dobře zpracované, nabízí obrázek toho, jako bude silnice vypadat,“ vysvětli starosta města Pavel Pacal.

Vybraná varianta obchvatu je podle radnice optimální ve více směrech. „Za více než 15 let bylo prověřeno přes 27 variant obchvatu, které prověřovali dopravní inženýři. Tato varianta je optimální, protože řeší i samotnou dopravu uvnitř města, obchvat primárně řeší tranzitní dopravu. My chceme řešit kromě tranzitní také dopravu uvnitř města, která je dlouhodobým problémem. Trasa je optimální i z hlediska životního prostředí, protože zabírá minimální množství zemědělské půdy a lesa. Navíc využívá stávající komunikace a je pro stát ekonomicky přijatelná,“ uvedl Pacal.

O obchvatu se v Třebíči spekuluje již dlouho, kvůli finanční náročnosti jej ale město samo postavit nezvládne. O jeho stavbě se začalo znovu mluvit v momentě, kdy vláda rozhodla o výstavbě Dukovan. To znamenalo přelom, protože u připravovaných staveb, které by sloužily pro dopravu nadrozměrných komponentů se odhlédlo od ekonomických parametrů. Naopak tyto plánované komunikace dostaly označení jako strategické a připravované stavby dostaly zelenou. Právě sem patří i plánovaný obchvat Třebíče. Celkově by totiž stavba měla dle prvních odhadů stát dvě miliardy.

Odpůrci napadli obchvat u soudu

Když stát schválil tuto trasu pro dopravu komponent, včetně obchvatu Třebíče, aktivizovali se odpůrci stavby a napadli projekt u soudu. „Je to pochopitelné, jde o velkou dopravní stavbu a ta nikdy nebude vyhovovat všem. Musíme se na obchvat dívat jako na celek, na příležitost pro řešení aktuální dopravní situace abychom se vyhnuli kolonám a dali Třebíčským alternativu , pro to, jak se dostat z jednoho bodu do druhého,“ komentoval Pacal.

Protivníci obchvatu u soudu argumentovali i tím, že zvolené řešení není variantní a zasahuje do majetkových práv. Dalším problémem je podle žalobců i přílišný zásah do prostředí v lokalitě Borovina. V neposlední řadě také fakt, že dopravní problémy, které jsou nyní na Bráfově, Sucheinově ulici a Komenského náměstí se přesunou o něco dál na ulici Spojovací. Podle odpůrců obchvatu místo aby došlo k vyřešení problému, bude pouze odsunut do jiné části města. Soud ale nakonec rozhodl ve prospěch současné varianty.

Obchvat je podle radnice příležitostí, kterou by bylo škoda promarnit. „Stát respektive ŘSD jednoznačně prohlásili, že se postaví tento obchvat, nebo žádný obchvat. Je to příležitost pro město, kterou pokud propásneme tak zůstaneme plní kolon, které zde několikrát denně absolvujeme a zamezíme dalšímu rozvoji našeho města ale i samotné Vysočiny,“ řekl Pacal

Představit obchvat veřejnosti

Kromě brožur a zmíněné vizualizace chce město ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic odpovědět i na dotazy obyvatel. „ŘSD má eminentní zájem, aby občané zejména Třebíče viděli, jak ten obchvat bude opravdu vypadat. Hodné stáli o to, aby se uspořádalo nějaké veřejné promítání třeba v kině. To nám momentálně překazila epidemiologická situace. Jakmile to bude možné, tak veřejnosti na nějakém setkání obchvat představíme,“ doplnila mluvčí radnice Irini Martakidisová.

„ŘSD i dopravní inženýři by rádi odpověděli na případné dotazy, především technického a odborného rázu,“ dodal Pacal.