Proč jste byl od počátku proti zřízení jedné třídy Mateřské školy v objektu Základní školy Na Kopcích?

Zřízení této MŠ má pouze jedno pozitivum – rodiče by to měli s dětmi blíže. Kromě toho nenacházím další logický argument. Jako nejzásadnější vidím popření dosavadního vývoje v oblasti školství – především v uplynulých čtyřech letech. Místo optimálního využití bylo nesmyslné rozšiřování kapacit. Ale negativ je podstatně více.

Jaká další problémy tedy vidíte?

V počátku by to byly nezanedbatelné vstupní investiční náklady, následovaly by peníze na provoz. Důležitým faktorem toho všeho je i to, že pokud by děti z lokality Na Kopcích odešly z jiných školek, vznikly by provozní problémy zase v těch jiných školkách. Stávající kapacita na území Třebíče je dostatečná, a to dokonce i v bezprostřední blízkosti lokality Na Kopcích. Taky vidím problémy vedení mateřské školy, která by vznikla, se zabezpečením dostatku mzdových prostředků a zajištěním kvality výchovně vzdělávací práce.

Zakopaného psa vidím v tom, že pan ředitel Pacal se tímto snaží zachránit „svoji“ ZŠ, přičemž odmítl na jaře možnost poskytnout část prostor pro postupné přestěhování dřívějších speciálních škol do objektu ZŠ Na Kopcích. Tehdy jsem toto řešení viděl jako optimální.