Úřad věc vyřešil šalamounsky: stačila úprava a ta se nemusí projednávat veřejně

Místo kýženého obchodu sem brzy budou zajíždět kamiony přezouvat pneumatiky, auta do lakovny a servisu. Přitom územní plán léta hovořil jasně: lokalita je určena k výstavbě obchodních ploch.

Milada Krulová z ulice Na Příkopech zašla letos z jara s dcerou na radnici a tam obě zjistily, že v územním plánu tato změna zanesená není. „Úřednice tam na nás zrovna příjemná nebyla. Až 2. května letošního roku – víc jak rok poté, co se u nás začalo budovat, se na vývěsce městského úřadu objevil malý čtvereček se stručnou informací, že v územním plánu v naší lokalitě došlo ke změně a podrobnosti přímo na úřadě,“ pokračovala v líčení událostí Krulová. „Zkrátka – za našimi zády byla kategorie velkoplošné obchodní zařízení nahrazena kategorií komerční činnost,“ dodala.

„Šlo o úpravu, nikoli změnu územního plánu. Úpravy realizuje pořizovatel územního plánu, tedy městský úřad. Úpravy nepodléhají veřejnému projednání. Tyto věci jsou dány zákonem,“ uvedl mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík.

„Proč ale tady stojí provozy, které patří spíše do průmyslové zóny? Vždyť tu mohly vyrůst rodinné domy, jako všude okolo,“ ptají se nespokojenci. „Navíc na té osluněné ploše s krásným výhledem, kde roste lakovna a pneuservis, byly několikanásobně nižší ceny, než jaké zaplatili ti, co si postavili bydlení v zastíněném a studeném místě o kousek dál,“ zní další námitka.

„Ceny pozemků pro rodinné domy bývají zpravidla odlišné od ceny pozemků pro výstavbu objektů na výrobu,“ říká oficiální vyjádření třebíčské radnice.

Lidem, kteří tu žijí, rovněž vadí, že terén stavební firmy dorovnávaly kdečím, včetně uhelného prachu. V některé dny je zde nedýchatelno. Odbor životního prostředí třebíčské radnice toho mínění není: „Městský úřad by zasáhl, kdyby došlo k narušení životního prostředí,“ sdělil ve své odpovědi mluvčí Přibík.

„I na krajském úřadě kroutili hlavou nad rozhodnutím třebíčských úředníků,“ uzavřela Milada Krulová z ulice Na Příkopech.