Stroj dokáže simulovat sílu větru. „Zkouška dvěma čidly zjistí, které sloupy pouličního osvětlení jsou ve špatném stavu a musí se z bezpečnostních důvodů vyměnit," popsal mluvčí města Ivan Přibík. Životnost silničních stožárů je zpravidla 25 až 30 let. Úředníci z k radničního komunálního odboru nechali zkontrolovat stožáry v ulicích Pražská, Sucheniova a na Karlově náměstí. „Počítá se s prověřením celkem 40 až 50 kusů," zmínil Přibík.

Takzvanou Rochovu zkušební metodu kromě jiných měst v Česku použili například v Jihlavě nebo Brně. Zkouška simuluje sílu, kterou působí vítr na stožár. Stožár je zatěžován předem vypočítanou a pomalu narůstající silou. Současně je měřeno a do diagramu zaznamenáno jeho vychýlení. Metoda bez porušení materiálu stanoví případné vady ve stožáru a jeho založení v zemi.

„Zkoušky pomocí Rochovy metody financuje radnice z běžné části městského rozpočtu určené na každoroční opravy veřejného osvětlení. Nevyhovující stožáry budou v průběhu letošního roku vyměněny," oznámil mluvčí Přibík.