A to čeká i Matyáše Trešla z Třebíče. „Nijak výrazně se na zápis nechystáme. Občas si procvičíme čísla, barvy a podobné věci. Že bychom se ale učili nějak systematicky, to určitě ne. Tak snad nám zápis vyjde,“ říká Matyášova matka Jitka Bočková. Všechny třebíčské základní školy se předškolákům k zápisu otevřou v pátek 20. ledna od dvou do šesti hodin odpoledne a v sobotu 21. ledna od osmi do jedenácti hodin dopoledne. „Rodiče jsou povinni u zápisu předložit občanský průkaz a rodný list dítěte,“ připomíná třebíčský mluvčí Ivan Přibík.


„Při zjišťování školní zralosti zaměřujeme pozornost především na úroveň zrakového a sluchového vnímání, řeči, prostorové orientace, matematických představ a grafomotoriky, což je kreslení lidské postavy. Hodnotí se práceschopnost dítěte, schopnost zaměřit pozornost a splnit zadaný úkol,“ vysvětluje učitelka prvního stupně základní školy Bartuškova Pavla Šplíchalová. Největší potíže dělá dětem výslovnost, schopnost vydržet poslouchat čtený text a kreslení lidské postavy. „Matyáš naštěstí s podobnými věcmi nemá problém. Vyslovovat er už jsme se naučili, takže to by mělo být v pořádku,“ dodává Bočková.


Aby do školy nenastupovaly nezralé děti nebo děti s nedozrálými funkcemi nutnými ke zvládnutí základních dovedností, organizují některé školy předškolní kurzy. „Cílem těchto kurzů je vlastně prevence školní neúspěšnosti. Snažíme se předejít problémům po nástupu dítěte do školy, vyrovnat individuální nedostatky,“ popisuje Šplíchalová. Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj vnímání a paměti, prostorové orientace, matematických představ, řeči a grafomotoriky. Děti se seznamují s prostředím školy a autoritou učitelky. Účastnit se mohou i rodiče, kteří mají možnost vidět, jak jejich potomek pracuje ve skupině, co mu dělá problémy a mohou ho porovnat s ostatními dětmi.

Pokud ale rodiče přece jen cítí, že jejich ratolest není na nástup do školních lavic připravená, mohou zařídit odklad. „Rodiče, kteří žádají odložení povinné školní docházky, doloží vyjádření dětského lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny do 31. května,“ upozorňuje třebíčský mluvčí. K zápisu mohou nastoupit i děti, které by ještě věkově mohly zůstat ve školce. Pokud se tak rodiče rozhodnou, musí opět dodržet pár kritérií. Pokud dítě oslaví šesté narozeniny od září do června příslušného školního roku, může být do školy přijato na žádost zákonného zástupce a samozřejmě, je-li tělesně a duševně vyspělé.
„Rodiče dětí narozených od září do prosince musí žádost doložit doporučením pedagogicko-psychologické poradny. U nejmladších dětí s datem narození od ledna do června musí rodiče k doporučení z poradny přidat i posudek odborného lékaře,“ dodává Přibík
Matyáš oslaví šesté narozeniny letos na jaře, a tak žádná doporučení nepotřebuje. „O odkladu jsme neuvažovali, myslím, že syn je připravený. Navíc už se do školy moc těší. A já doufám, že mu to vydrží minimálně celých devět let,“ říká maminka Jitka Bočková.

KATEŘINA DLABAČOVÁ