„Situace na průtahu městem v některých místech je tak závažná, že nelze čekat na zahájení stavby obchvatu,“ zmínil Kratina důvody, které město k zadání zpracování studie přivedly. Podobný názor má většina řidičů, kteří městem často projíždí. „Je to ke vzteku. Když jedu do práce, často trávím na semaforech v centru Třebíče delší dobu než na samotné cestě mimo město. Už by s tím měli něco začít dělat,“ podotkl Jiří Krátký, který je prý z opakující se situace zoufalý.

„Studie byla již předjednána s Ředitelstvím silnic a dálnic, které se k ní postavilo velmi kladně. Bylo nám přislíbeno, že navrhované úpravy by mohly zahrnout již do letošního rozpočtu a tudíž je realizovat,“ netajil se Kratina. Od nových opatření si slibuje zejména podstatné zkrácení průměrné délky kolon na křižovatkách. A o jaké změny by mělo ve skutečnosti jít? „Na Komenského náměstí by došlo na přidání řadících pruhů směrem do parkoviště a prostoru autobusového nádraží. Na Masarykově nádraží by došlo k rozšíření pruhu o půl až třičtvrtě metru,“ načrtnul vedoucí odboru dopravy. Změny by se tak dotkly i dopravního značení.

Další novinka by byla na Bráfově třídě v prostoru u evangelického kostela ve směru odbočení k zimnímu stadionu, kde by přibyl jeden jízdní pruh. „Došlo by tam k rozšíření stávající komunikace,“ popsal Kratina. Zhruba polovina aut většinou směřuje po Nádražní ulici na Znojemskou a druhá polovina aut směřuje dále po Bráfově ulici. Proto je podle studie účelné, aby pro každý směr byl vyčleněn jeden samostatný pruh a vozidla se dále nekumulovala pouze v jednom pruhu. Podle Kratiny město o možnosti řešení frekventovaných křižovatek formou kruhových objezdů neuvažovalo a ve studii tudíž zahrnuty nejsou. Šlo by totiž o dražší variantu, která by nebyla rychle realizovatelná.

Navíc na Bráfově ulici je kruhový objezd z hlediska prostorového nepříliš reálný. „Na Masarykově náměstí existuje prostorový návrh kruhového objezdu, ale ten by zasáhl zelený park takovým způsobem, že by to asi příliš přijatelné nebylo. Podobný kruhový objezd by šel jistě udělat i na Komenského náměstí. Ovšem vzdálenosti mezi oběma křižovatkami jsou tak krátké, že nelze říci jak by fungovala návaznost světelné signalizace,“ zamýšlel se Kratina. Podle něj by se navržené úpravy podle studie vešly do částky dvaceti milionů korun.

Nyní je tedy karta na straně ŘSD, které bude muset ke studii nechat zpracovat zadávací dokumentaci, pokud se rozhodne pro realizaci. Podle Kratiny by studií navržené úpravy byly rozčleněny do několika etap a výhledově by mohly být realizovány do tří let. Proč je řešení průtahu městem nezbytné řešit Aleš Kratina zdůvodnil: „Problematika průtahu městem se úzce váže na problematiku silnice I/23. Podařilo se nám z ministerstva pro místní rozvoj získat aktuální studii, která prověřovala účelnost paralelního jízdního spojení západu a východu České republiky. Výsledek je ten, že se musí pokračovat v úpravách silnice I/23 a navazujících tras, protože je to pro Českou republiku důležitá silnice.“