V pondělí mají krajští a komunální politici v Řídícím výboru Integrovaného systému nakládání s odpadem Kraje Vysočina (ISNOV) rozhodnout právě o podobě nakladání s odpady v kraji. „Od začátku je přitom jasné, k jaké variantě se zpracovatel studie přikloní. Jednoduchá hra s čísly ve vyhodnocení variant vyzněla ve prospěch velké spalovny odpadů. Varianta intenzivnější recyklace odpadů a kompostování vytříděných bioodpadů přitom nebyla řádně rozpracována a vyšla jako druhá nejhorší. Varianta spalovny odpadu je naopak nejpodrobněji zpracovanou částí dokumentu. Považujeme tento závěr za zmanipulovaný a neobjektivní,“ hodnotil vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika Jindřich Petrlík. Pokud krajské zastupitelstvo a zastupitelstva obcí ISNOV schválí, podle Arniky už nic nebude bránit rozpohybování mašinérie vedoucí ke stavbě spalovny odpadů ve Žďáru nad Sázavou nebo v Jihlavě s kapacitou až 150 000 tun spáleného odpadu ročně.


S tím však radní Kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý nesouhlasí. „Je pravděpodobné, že řídící výbor přijme studii, která jako jedno z řešení navrhuje spalovnu. Je to však teprve první krok. Materiál musí schválit krajské zastupitelstvo plus dalších 15 měst,“ řekl Deníku Ryšavý, který má na kraji na starosti životní prostředí. Podle něj má Arnika hezké teorie, které ale v praxi nefungují. „To, co říká Arnika, že bychom třídili osmdesát procent odpadů, se mi teoreticky líbí, ale na světě neexistuje země, která by to zvládla,“ dodal radní. Podle něho se vyspělým zemím podaří vytřídit nanejvýš padesát procent odpadu, zbytek spalují. Navíc dodává, že je otázkou, do jaké míry má třídění smysl, tak, aby se ekonomicky vyplatilo.
Pokud by vše probíhalo bez komplikací, mohla by podle Ryšavého spalovna za několik miliard v kraji začít fungovat v roce 2017 – 2018.