„Katastrální úřad pro Vysočinu převedl v roce 2011 do digitální podoby dalších 123 katastrálních území. Vlastníkům nemovitostí tak vzniká povinnost podat do 31. ledna nové daňové přiznání k dani z nemovitosti na příslušný finanční úřad, pokud u jejich nemovitosti došlo ke změně v evidenci,“ řekla mluvčí krajského Katastrálního úřadu Ludmila Jedličková. Pokud k žádné změně oproti původní evidenci nedošlo, nemusí poplatník daně z nemovitosti nové přiznání podávat.
Jak ale zjistím, že ke změně došlo? „Své nemovitosti si může každý vlastník zkontrolovat na bezplatném internetovém portálu http//:nahlizenidokn.cuzk.cz. V záložce informace o parcele se při zadání parcelního čísla při změně číslování parcely nebo změně výměry objeví upozornění,“ vysvětlila postup pracovnice katastru.


Nový katastrální operát byl vyhlášen například v katastrálním území Třebíče či Okříšek.