A do batůžku zpravidla přibalí i podrobnou mapu oblasti, do níž právě míří.

Vyznavači pěší turistiky patří do současnosti, přestože se ti dnešní turisté až tak moc neliší od svých otců a dědů. Ona se až tak moc nezměnila ani ta přírody, do níž se stále vracejí. A když si chtějí cestu zkrátit, tak je určitě najdete, tak jako kdysi, nejspíš na nejbližším nádraží.

V sobotu zástupci početné obce organizovaných i neorganizovaných pěších turistů a cykloturistů z Jihlavy, blízkého okolí i dalších koutů Vysočiny mířili do rekreační oblasti Okrouhlík a ti nejzdatnější dál na oblíbený zalesněný vrch Čeřínek. A všichni pak zpátky do Jihlavy, kde byl cíl Tesláckého šotka, jak se pochod starý tři desetiletí jmenuje.

U Okrouhlíku si kromě účastnického razítka někteří dali s chutí zasloužené pivo, jiní pak neodolali pokušení zkusit si nanečisto namalovat nebo nalepit turistickou značku, více než 120 let starý symbol pěší turistiky v českých zemích. „Turistické značky jsou velice užitečná věc, určitě nejsem sama, komu pomohly v nesnázích najít cestu,“ chválila tradici Jarmila Hlávková, když dokončila svůj značkařský pokus.

Méně zkušeností přiznala Jitka Zdarsová, která se u Ohrouhlíku také nechala přemluvit k malování klasického obrazce tvořeného dvěma bílými vodorovnými pruhy a jedním barevným pruhem mezi nimi. „Chodím od loňska, značku maluji poprvé. Ale asi se pěší turistice začnu víc věnovat, je to příjemná záliba,“ rozpovídala se žena se značkařským štětcem v ruce.

Dohlížel na ni, stejně jako na ostatní zájemce o bližší seznámení s turistickými značkami Ivan Bohatý, vedoucí značkařů na Jihlavsku, který maluje a opravuje turistické značky už 37 let a, jak říká, pamatuje si i konkrétní stromy, kde značky umísťoval. „Náš tradiční systém turistického značení je osvědčený a ty, kteří ho využívají, dovede tam, kam chtějí,“ připomenul Ivan Bohatý. A dodal, že pokusy nahradit přes 120 let starou metodu značení turistických tras systémy jinými nikdy neuspěly.

V sobotu vyrazilo na trasu Tesláckého šotka 184 pěších turistů i cykloturistů. „Je to o něco méně než v jiných letech, ale bylo dost jiných akcí. Tentokrát nám chyběla mládež, která měla jinou akci,“ popsala sobotní pochodování Míla Bradová, předsedkyně Klubu českých turistů Tesla Jihlava.

Přesto byla spokojená. „Znovu se ukázalo, že pěší turistika žije, že má nemálo příznivců, akce se určitě vydařila,“ uzavřela Míla Bradová.